CDA: ‘De langstudeerboete werkt polariserend’

Opeens wil ook het CDA van de langstudeerboete af. Waarom eigenlijk? Onderwijswoordvoerder en nummer drie op de kieslijst Sander de Rouwe verdedigt ‘de draai’.
 
Het CDA was toch juist warm voorstander van de langstudeerboete?
'De langstudeerboete kwam inderdaad uit de koker van het CDA. Wij waren tegen het afschaffen van de basisbeurs, maar wilden wel het studierendement verbeteren en de onderwijsinvesteringen verhogen. Het was destijds het compromis met de VVD en de PVV.'
 
Wat is er veranderd?
'Wij zien dat er geen draagvlak meer is voor de langstudeerboete, maar dat die polariserend werkt. Er is geen steun meer voor in het parlement, en onder studenten is die er nooit geweest. Daarom heeft Sybrand Buma gezegd: dan moet hij van tafel.
 
De langstudeerwet is door de Tweede en Eerste Kamer aangenomen, maar ook de VVD gaf er een week of vijf geleden geen steun meer aan. Partijen zijn natuurlijk vrij om in een nieuwe periode af te wijken van hun standpunten.'
 
Het afschaffen van de langstudeerboete kost miljoenen. Hoe wil het CDA dat betalen?
'Dat kan ik nog niet precies zeggen, maar dat geld zal ergens anders vandaan moeten komen. Het Centraal Plan Bureau rekent momenteel ons verkiezingsprogramma door en de resultaten daarvan worden pas eind volgende week bekend. Het zal inderdaad neerkomen op een investering in onderwijs.'
 
Wat betekent dit voor langstudeerders die al een boete op de mat hebben gekregen voor aankomend collegejaar?
'Daar moet snel meer duidelijkheid over komen. Daarom hebben wij ook het debat van aanstaande donderdag gesteund. We willen meedenken over een goede oplossing. Onze inzet is om de huidige langstudeerders niet aan te slaan en de kwestie netjes op te lossen.'
 
Het CDA presenteerde de langstudeerboete als manier om studievertraging tegen te gaan. Wat is het alternatief?
'Onze inzet is doorstuderen en tempo maken, met behoud van de basisbeurs. Dat kun je bijvoorbeeld doen door opleidingen meer ruimte te geven voor bindende studieadviezen.'
 
Hoe hard is de belofte van het CDA om de basisbeurs te behouden en de langstudeerboete af te schaffen? Is het een breekpunt bij de formatie?
'Dit is een serieus voorstel. Het zit niet voor niets in de doorrekeningen die het Centraal Plan Bureau maakt van ons programma. Maar we zullen natuurlijk de verkiezingen en de kabinetsonderhandelingen moeten afwachten. Dat moet altijd.'
 
De onderwijsplannen van CDA en SP gaan steeds meer op elkaar lijken…
'Er zijn inderdaad raakvlakken met de SP als het gaat om kleinschalig onderwijs en het behoud van de basisbeurs. Maar ik zie ook grote verschillen. Een belangrijke vraag is of het onderwijs van de staat is of van ouders en instellingen. Wij vinden dat laatste, terwijl de SP veel meer naar het eerste neigt.'