Nieuws

Jaaropening: 4 HUgenoten maken het verschil

De HUgenoten van 2018 krijgen lof van collegelid Tineke Zweed

Diversiteit was het thema van de Jaaropening dit jaar, inclusief een dove dagvoorzitter en een gemêleerd podium bij de HUgenotenprijs.

Samen verschil maken, zo luidde het credo van de Jaaropening. Waarbij een video liet zien wat de HU al doet op het terrein van diversiteit, maar ook wat er beter kon (een nieuwe bieb waar rolstoelers moeilijk terecht kunnen…).
Collegevoorzitter Jan Bogerd, bijgestaan door Tolk Gebarentaal. Foto: Kees Rutten

Collegevoorzitter Jan Bogerd trapte zijn jaarlijkse openingstoespraak af met datzelfde credo en constateerde dat inclusiviteit niet overal vanzelfsprekend is: ‘We zijn bezig om potentieel niet te benutten’, stelde hij, verwijzend naar de verminderde toestroom van jongeren uit bijstandsgezinnen en de hogere uitval van allochtone studenten in het hbo. Het maakt dat inclusiviteit voor de HU een belangrijk thema is, zo meende Bogerd. Maar, kort samengevat: een gesegmenteerde aanpak is ook niet alles, gepersonaliseerd leren en een flexibel aanbod bieden meer mogelijkheden – waarbij het flexibel-leren-exeriment en de tweejarige social degree in Amersfoort als voorbeeld voorbij kwamen. Bovendien hield Bogerd een pleidooi voor meer persoonlijk contact. De ruimte is er volgens hem, dankzij meer middelen en een minister die instellingen de ruimte wil geven.

HUgenoten
Bij de uitreiking van de HUgenoten-prijzen kwam de diversiteit, bedoeld of onbedoeld, weer naar voren met een podium waarop Martijn Rietbergen de enige Hollandse naam was. De docent en internationaal gewaardeerd onderzoeker bij het lectoraat Nieuwe Energie in de Stad werd ‘een verbinder’ genoemd, ‘zowel wat betreft inhoud als het verbinden van mensen en organisaties’.

Naast hem stond Parviz Samim, in 2016 ook al Docent van het Jaar. Hij kwam als 17-jarige Afghaanse vluchteling naar Nederland, staat nu bekend als een bevlogen docent Recht en onderzoeker, is bezig met een promotietraject en ‘is het levende bewijs dat persoonlijke ambitie en doorzettingsvermogen het verschil maken.’

Daarnaast was er een Hugenotenprijs voor het duo Mohamed El Mahyaoui en Khalid El Jerari. De accountancy- en honoursstudenten zijn afgestudeerd in juni 2017 op het onderwerp Islamic Finance en dat leidde zelfs tot een publicatie in vakblad Executive Finance. ‘Voor studenten met een Islamitische achtergrond heeft deze publicatie een duidelijke voorbeeldwerking’, aldus het rapport.

Dagvoorzitter Tony Bloem, docent gebarentaal aan de HU. Met hulp van tolken gebarentaal leidde hij  het programma.

Zie de HU-site voor: