Nieuws

Jaarrekening 2014: meevaller van 13 miljoen euro

De financiële situatie van de HU over het jaar 2014 heeft gunstiger uitgepakt dan verwacht. Aan het eind van het jaar blijkt de hogeschool op 2,5 miljoen euro positief uit te komen, terwijl er was gerekend op een tekort van 11,5 miljoen.
 
Dat staat in de Jaarrekening 2014 die woensdag 24 juni in combinatie met het Jaarverslag is besproken door de Hogeschoolraad (HSR) en het college van bestuur. Dit onder toeziend oog van een delegatie van de raad van toezicht. 
 
De florissante uitkomst wordt grotendeels veroorzaakt door een onvoorziene verhoging van de rijksbijdragen van 13,4 miljoen. Door een onverwachte stijging van het aantal studenten in het hbo is er door het kabinet meer geld voor hogescholen uitgetrokken. 
 
Deze extra gelden werden tegen het eind van het jaar overgemaakt, vertelde collegevoorzitter Geri Bonhof. Ze zijn geparkeerd en worden voor een deel in de tweede helft van 2015 ingezet om meer docenten aan te stellen. Die extra investering is een uitvloeisel van het afschaffen van de basisbeurs: hogescholen beloofden de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.   
 
Contractonderwijs
Daarnaast waren er bij de HU meer inkomsten aan collegegeld vanwege het hogere aantal studenten en door inkomsten van projectsubsidies. Daar staat een tegenvallende omzet van het contractonderwijs en contractonderzoek van 2,5 miljoen euro tegenover. Dat laatste leidde tot bezorgde opmerkingen vanuit de HSR. Zet de HU niet te zwaar in op Leven Lang Leren? Collegelid Jan Bogerd beaamde dat de cijfers tegenvielen, maar dat die binnen enkele jaren aan moeten trekken. 
 
Veel verrassingen levert de Jaarrekening verder niet op. De bezuinigingen op het ondersteunend en beheerspersoneel (OBP) lagen in 2014 op schema. Zoals bekend wordt er in de periode 2013 tot medio 2017 twintig procent bezuinigd op HU Diensten om meer geld voor onderwijs en onderzoek over te houden. In 2014 daalde het aantal ondersteuners in loondienst met 4,3 procent. 
 
Uitstroom van personeel 
De kosten van OBP’ers in loondienst bleven desondanks gelijk, vanwege de middelen die zijn ingezet voor de uitstroom van personeel (bijvoorbeeld via vaststellingsovereenkomsten). Uiteindelijk komen de totale lasten voor ondersteuners toch 7,5 miljoen lager uit dan in 2013. De reden: de hogeschool maakt minder gebruik van 'PNIL-ers' (personeel niet in loondienst). 
 
Ook bij het onderwijzend en onderzoekend personeel is een daling van de lasten te zien. Hier is drie miljoen euro minder uitgegeven vanwege een daling van het aantal personeelsleden in vaste dienst en PNIL’ers. Hier staan dan weer hogere uitgaves van 2,6 miljoen aan wachtgeld tegenover.
 
Huisvesting
De kosten van huisvesting (ruim zeventien miljoen euro) stegen met één miljoen ten opzichte van 2013 vanwege de huur van tijdelijke onderkomens tijdens de verbouwing van de Heidelberglaan 7. Bij de overige lasten valt op dat er 1,9 miljoen euro is uitgetrokken voor het repareren van loszittende tegels aan de gevel van de HU Amersfoort.

Het college van bestuur houdt donderdag 25 juni (vandaag) een presentatie over het Jaarverslag voor medewerkers. Die vindt plaats van 14.00-17.00 uur op de faculteit Economie en Management. Na afloop is er een borrel. Aanmelden kan hier.