Kort

Jan Bogerd in FD over zijn grootste uitdaging

De HU-collegevoorzitter zegt vandaag in het Financieel Dagblad dat zijn grootste uitdaging dit jaar bij de eerstejaars studenten ligt. Zij horen zich verbonden te voelen met de school en moeten straks niet in bed blijven liggen tijdens een online les.

Hij vertelt dat het kabinetsbesluit om alle introductieactiviteiten van studentenverenigingen te verbieden als een donderslag bij helder kwam.  ‘We zijn al vanaf april intensief in gesprek met studentenverenigingen en studieverenigingen over een verantwoorde kennismakingstijd in onze stad. Dat het kabinetsbesluit daar dwars doorheen jaagt, doet zo tekort aan de verantwoordelijkheid die zij hebben laten zien.’

Bogerd noemt de problemen die ontstaan voor studenten met een beperking of migratieachtergrond. Die staan al vaak achteraan de rij bij het geringe aantal stages. ‘Daar zijn we alert op.’

Tenslotte is hij kritisch over het feit dat de subsidiepot voor leraren die een extra opleiding willen volgen al sinds april leeg is. ‘Juist in de educatieve sector zou de overheid anticyclisch moeten investeren.’