Kort

Jan van Zanen herbenoemd als burgemeester

De 58-jarige VVD’er Van Zanen is voor een tweede termijn van zes jaar herbenoemd als burgemeester in een vergadering van de gemeenteraad.  ‘U krijgt de komende zes jaar dezelfde mens, met zijn gebruiken, falen en feilen,’ sprak hij in zijn dankwoord. ‘Wel een beetje sadder en wiser hoop ik, zowel privé als in het werk.’

Van Zanen blijft aandringen op meer politiecapaciteit en benadrukte het belang van wijkagenten, jongerenwerkers, buurtvaders en conciërges voor de wijk.

Zijn grootste zorg is dat de jongeren niet ‘afglijden’. Ze moeten hun talenten benutten op het voetbalveld in plaats van zich als koeriertje te laten verhuren, verklaart hij. Net als zijn Rotterdamse collega Aboutaleb wil hij meer bevoegdheid om via vergunningen in bepaalde branches sneller te kunnen ingrijpen.