Nieuws

Jet Bussemaker hoogleraar in Leiden

Voormalig onderwijsminister Jet Bussemaker wordt op 1 juli hoogleraar bij het Leids Universitair Medisch Centrum en de Universiteit Leiden. 

Bussemaker (1961) zal de nieuwe leerstoel ‘Wetenschap, beleid en maatschappelijke impact, in het bijzonder in de zorg’ bekleden. Ze gaat onderzoeken hoe nieuwe inzichten en ontwikkelingen in de zorg bijdragen aan een verbetering van de volksgezondheid en hoe beleid en politieke keuzes van invloed zijn op de innovatie van gezondheidszorg. Studenten moeten beter voorbereid worden op veranderingen in de zorg (marktwerking, eigen regie) en vertrouwd raken met complexe beleidsprocessen. Daaraan kan Bussemaker volgens de Raad van Bestuur een goede bijdrage leveren. Als PvdA-Kamerlid was ze gespecialiseerd in volksgezondheid en sociale zaken.