Kort

Jongerencollectief Coalitie-Y praat met Rutte over compensatie bij studievertraging

Door de coronacrisis viel voor veel studenten tijdelijk het fysiek onderwijs of de stage uit. Daardoor hebben sommige studenten studievertraging opgelopen. Dat heeft financiële en mentale gevolgen. Jongerencollectief Coalitie-Y gaat vanmiddag over dit onderwerp, en meer, praten met minister Rutte in het Catshuis. Ze pleiten voor een eerlijke tegemoetkoming voor alle jongeren die studievertraging hebben dankzij corona, bijvoorbeeld in de vorm van een ‘coronacompensatie’: een korting op de studielening. Ook vraagt Coalitie-Y om meer inspraakmogelijkheden voor scholieren en studenten om het onderwijs beter vorm te geven na de coronacrisis.

Daarnaast willen ze praten over de jeugdwerkloosheid. Veel jongeren werken met flexcontracten en die groep wordt extra hard getroffen door de coronacrisis. Het collectief pleit voor een nationale aanpak jeugdwerkloosheid om zoveel mogelijk jongeren aan een baan te helpen. De groep wil concrete afspraken tussen kabinet, jongerenvakbonden en werkgevers, bijvoorbeeld over stageplekken en omscholing.