Nieuws

Journalistiek: ‘We zijn al bezig met het aantrekken van extra docenten’

Archieffoto Femke van den Heuvel

De opleiding Journalistiek aan de HU lijkt booming. De vooraanmeldingen voor komend studiejaar tonen een verdubbeling van het aantal aspirant-studenten ten opzichte van vorig jaar. Dit volgde op het loslaten van de numerus fixus. Enkele vragen aan Loeki Abram, opleidingsmanager van de School voor Journalistiek.   

Is die verdubbeling een gevolg van de afgeschafte numerus fixus? Net zoals andere journalistiekopleidingen eerder deden?
‘We verwachten geen verdubbeling van de instroom. Wel een toename die iets boven de instroom van een jaar of twee geleden zal zitten. Vooralsnog verwachten we ongeveer tussen de 350 en 420 studenten. Het totale aantal aanmeldingen bij de vier hbo-opleidingen journalistiek is trouwens met ongeveer 10 procent afgenomen ten opzichte van vorig studiejaar.’

‘Je ziet dat meer studenten lijken te kiezen voor Utrecht

‘Je ziet wel dat meer studenten lijken te kiezen voor Utrecht. Voorgaande jaren koos een derde van de aankomende studenten Journalistiek voor Utrecht. En volgend studiejaar lijkt dat ongeveer de helft te zijn. Trouwens; de twee jaren met elkaar vergelijken, gaat mank. Numerus fixus heeft een andere dynamiek.’

Komt dit als een verrassing voor jullie?
‘De grote instroom komt niet als een verrassing. Voorheen waren we de enige van de vier hbo-opleidingen die de numerus fixus wel of nagenoeg helemaal haalde. Het was reden voor de andere opleidingen om de numerus fixus los te laten. Wij zijn de oudste en grootste van het land. We zitten in het hart van de journalistiek- en mediawereld en werken veel samen met het werkveld.’

‘Op open dagen hoor je ook enthousiaste reacties op het in de afgelopen jaren vergaand vernieuwde en verbeterde onderwijs. Vanaf het eerste jaar gaan studenten bij ons al aan de slag in de praktijk en veel studenten vinden dat aantrekkelijk. En we hebben ze ook een goed toekomstperspectief te bieden. Veel van onze studenten hebben al werk voor ze een diploma hebben. Van geen van de vier scholen komen zoveel afstudeerders in de journalistiek en media terecht als bij ons.’

 Wat doet de opleiding om de aanwas van studenten op te vangen?
‘We houden vanaf het begin de instroom scherp in de gaten. We zijn al enige tijd volop bezig met het krijgen van extra lokalen en de roostering. Meer studenten betekent meer budget dus we zijn ook bezig met het aantrekken van extra docenten. Hoeveel studenten er komen, weet je pas in oktober maar neem van ons aan dat we er bovenop zitten.’