Kamer wil handicap-onvriendelijke opleidingen sluiten

Steun van Kamer

Een uitstekende opleiding kan straks worden afgekeurd als haar beleid voor studenten met een functiebeperking niet in orde is. Een ruime parlementaire meerderheid steunt dit wetsvoorstel, tot schrik van de hogescholen en universiteiten

 

Koepelorganisaties VSNU en HBO-raad vinden het principieel verkeerd als de accreditatie voortaan ook als instrument wordt gebruikt voor ander beleid dan onderwijsbeleid. Straks wordt er ook gekeken of een opleiding wel voldoende duurzaam is en of er voldoende vrouwen en allochtonen werken.

 

Volgens voorzitter Doekle Terpstra van de HBO-raad heeft accreditatieorganisatie NVAO ook niet de expertise om gehandicaptenbeleid te kunnen beoordelen. “Of een gebouw een lift heeft, is niet moeilijk te zien, maar wel of studenten met een functiebeperking goed worden begeleid. Dat vergt namelijk maatwerk, want zelfs patiënten met dezelfde ziekte kunnen die in allerlei gradaties hebben. Dat is zeer ingewikkelde materie, die bovendien niet in algemene accreditatie-eisen zijn te vatten.” 

 

Tijdens een eerste overleg met staatssecretaris Van Bijsterveldt bleek gisteren dat alleen de VVD het eens is met de kritiek van de hogescholen en universiteiten. Bij alle andere partijen is het geduld op. Ze vinden dat er lang genoeg geprobeerd is om het gehandicaptenbeleid te verbeteren en dat dit nu maar moet worden afgedwongen via de accreditatie. 

 

Doekle Terpstra vindt die kritiek niet terecht. “De hogescholen zijn absoluut van goede wil, en er is al veel verbeterd in de begeleiding. Dat kost echter veel inspanning en ook meer extra geld dan de subsidie die we nu krijgen. Het klinkt allemaal heel sociaal en verantwoord wat de Kamer wil, maar over de kosten van dit alles hoor ik de leden niet.”

 

Hij is benieuwd naar de precieze criteria in het zogenoemde accreditatiekader, dat pas over twee maanden klaar zal zijn. Daarvóór al moet het parlement beslissen of het akkoord gaat met de vernieuwde accreditatiewet. 

 

Mocht dit gebeuren, dan hopen VSNU en HBO-raad dat het gehandicaptenbeleid op instellingsniveau wordt getoetst en niet op opleidingsniveau. Dat is volgens hen de plek waar dit beleid bepaald wordt.

Volg ons op Instagram
Reageer!
Reageer!
Deel via...
 

1 reactie

Het is niet meer mogelijk om te reageren

  1. Ik begrijp dat de overkoepelende organisatie van hogescholen en universiteiten hier veel moeite mee heeft. Zij hebben het idee dat dit vooral een populistische keuze is. De reactie van de kamer/politiek kan ik mij ook goed voorstellen, want dat mensen grote moeilijkheden ondervinden bij hun opleiding doordat ze een handicap hebben is onacceptabel. Dit zou ook betekenen wanneer de tastbare voorzieningen (liften en dergelijke) niet in orde zijn een hele school gesloten zou kunnen worden? Omdat die beperking door elke student (ongeacht opleiding) gevoeld wordt.