Nieuws

Kamervragen over situatie bij Instituut Archimedes

Instituutsplein Archimedes Foto: Kees Rutten

De SP heeft donderdag 9 mei schriftelijke Kamervragen gesteld aan de minister van Onderwijs over Instituut Archimedes van de HU.

Aanleiding voor de schriftelijke vragen aan minister Van Engelshoven is een artikel dat Trajectum in februari publiceerde. Dat gaat over een al langer lopend conflict tussen de directie en de instituutsraad. Inzet waren onder meer de financiële situatie bij Instituut Archimedes en de invoering van gepersonaliseerd leren.

Nu vraagt Frank Futselaar, Tweede Kamerlid voor de SP, aan de minister of het klopt dat de meerderheid van de tweedegraads lerarenopleidingen van het instituut niet rendabel is vanwege de beperkte studenteninstroom. Ook vraagt hij hoeveel het ministerie heeft betaald aan Archimedes voor de uitvoering van het programma Maestro Kompas. Daarbij zijn in het verleden docenten opgeleid op Bonaire, St. Eustatius en Saba. Verder informeert hij of de opleidingen van het instituut die meedoen aan de pilot flexibilisering deeltijd aan de voorwaarden voldoen.

In gesprek
Het SP-Kamerlid vraagt de minister of zij bereid is om in gesprek te gaan met het bestuur van de hogeschool. Dat gesprek zou dan moeten gaan over de situatie bij Archimedes, ‘zowel waar het gaat om eventuele bekostigingsproblemen als de moeizame verhoudingen tussen het instituutsbestuur en de medezeggenschap’. Ook vraagt Futselaar naar ‘specifieke maatregelen’. Dan gaat het wat hem betreft om maatregelen voor kleine docentenopleidingen ‘die een relatief hoge maatschappelijke waarde hebben maar door hun beperkte omvang voor onderwijsinstellingen niet rendabel zijn’.

Overigens hebben directie en instituutsraad de conflicten onlangs via bemiddeling van het college van bestuur bijgelegd.

De minister moet binnen drie weken (of met uitstel zes weken) de vragen van Kamerleden beantwoorden.