Nieuws

Conflict bij Instituut Archimedes bijgelegd

Instituutsplein Archimedes

De aanvaring tussen de instituutsraad en managementteam bij Instituut Archimedes is door bemiddeling van het college van bestuur beëindigd. De raad gaat alsnog akkoord met enkele beleidsplannen en de invoering van het herontwerp van deeltijdopleidingen is een jaar uitgesteld.

Dat zijn de uitkomsten van twee gesprekken vorige week donderdag en zaterdag tussen de raad en managementteam, onder begeleiding van het college van bestuur. Aanleiding is dat de raad in januari het managementplan (met begroting) en het strategisch personeelsplan niet goedkeurde.

Tijdens de overleggen zijn vragen van de raad beantwoord en onduidelijkheden weggenomen. ‘De eindconclusie van het overleg is dat de plannen op verschillende punten zijn aangepast en de instituutsraad heeft ingestemd’, melden de twee partijen in een gezamenlijke nieuwsbrief.

Deeltijdopleidingen

Ook het herontwerp van de deeltijdopleidingen kwam aan bod. Dat zou komend studiejaar ingaan, maar de instituutsraad stemde 21 februari tegen. De raad keurde twee keer eerder plannen voor onderwijsvernieuwing af. Het herontwerp is nu ‘tijdelijk on hold gezet’, staat in de nieuwsbrief. ‘De wens bestaat om te komen tot een gezamenlijk gedragen plan voor herontwerp per studiejaar 2020-2021.’

Managementteam en raad spraken verder af dat er binnen het instituut een gesprek komt over een gezamenlijke toekomstvisie en de instituutsstrategie. Daarnaast gaan het managementteam en de instituutsraad tot de zomervakantie vaker overleggen en komt daarvoor een onafhankelijk voorzitter.