Nieuws

Plannen voor flexibilisering deeltijd bij Archimedes weer afgekeurd 

Het conflict dat is gerezen tussen de instituutsraad en de directeur van Archimedes verhardt zich verder. De raad en de gemeenschappelijke opleidingscommissie (GOC) stemmen niet in met de nieuwe plannen voor flexibilisering van de bachelor deeltijdopleidingen van het instituut, die komend studiejaar van start zouden gaan.

Dat meldt de instituutsraad in een nieuwsbrief die maandag is verstuurd aan het personeel. De raad keurde het plan voor gepersonaliseerd leren van het opleidingencluster Talen vrijdag 13 juli af. Het ontbrak volgens de raad aan een deugdelijke financiële onderbouwing en een goed plan voor kwaliteitsborging. De instituutsraad keurde al eerder uitgewerkte plannen van directeur Jaap van Voorst af, waarna de clusters zelf aan de slag gingen.

De GOC heeft onvoldoende tijd gekregen om een gedegen besluit te kunnen nemen over de plannen tot flexibilisering van de bachelor deeltijdopleidingen van de drie andere clusters, die de directeur ter advisering voorlegde. Daarom adviseert de commissie negatief op de plannen en stemt zij niet in met de studiegidsen van deze deeltijdopleidingen.

Landelijke pilot
Onduidelijk is wat de gevolgen zijn voor de deelname van de opleidingen van het Instituut Archimedes aan de landelijke pilot flexiblilisering deeltijd, die afgelopen september is gestart en waaraan ook HU aan deelneemt. In de plannen van de instituutsdirecteur zouden alle opleidingen van het instituut volgend studiejaar gaan participeren. Ook onbekend is of Wiskunde, Engels en Nederlands, die vanaf het begin officieel deelnemen, dit blijven doen.

De instituutsraad en directeur Van Voorst zitten al langere tijd op ramkoers. Twee onderwerpen waarover de partijen botsen zijn invoering van gepersonaliseerd leren en de manier waarop de directeur de gevoelens van sociale onveiligheid aanpakt. Ook is er kritiek op de manier van leidinggeven en omgang met medezeggenschap. In juni escaleerde de zaak en zegde de raad het vertrouwen in de instituutsdirecteur op.

Draagvlak
Instituutsdirecteur Van Voorst laat in een reactie weten ‘zeer teleurgesteld’ te zijn in de besluiten van de raad en GOC. ‘Wat we vooral betreuren is dat er veel collega’s met inzet en betrokkenheid aan het plan hebben gewerkt, waarvoor ook draagvlak is in de teams’, meldt hij. Eerder zei hij dat uitstel van deelneming aan de pilot niet mogelijk was. De directie beraadt zich nu over de situatie en brengt de consequenties in kaart.