Nieuws

Kandidaatstelling medezeggenschap met een week verlengd

Foto: Femke van den Heuvel

Studenten en medewerkers kunnen zich nog kandidaat stellen voor de medezeggenschapsraden aan de HU. De termijn verliep oorspronkelijk maandagochtend 19 maart maar is met een week verlengd, tot 26 maart 9.00 uur.

De reden van de verlenging is dat er zich nog weinig gegadigden hebben aangemeld. Hierdoor zouden veel zetels in de raden onbezet blijven. In mei zijn er verkiezingen voor alle medezeggenschapsraden aan de hogeschool. Dat zijn de Hogeschoolraad, Dienstenraad, instituutsraden, Bestuursdienstraad en Gezamenlijke Kenniscentrumraad en (gemeenschappelijke) opleidingscommissies (GOC’s en OC’s).

Halverwege de aanmeldperiode bleken er bij bijna alle raden en commissies nog te weinig gegadigden. Van de in totaal 440 beschikbare plaatsen waren er nog geen tachtig bezet. Daarna meldden zich nog enkele medewerkers en studenten, maar te weinig waarna de termijn met een week is verlengd.

Onrust
Ondertussen is er bij een aantal OC’s en GOC’s onrust ontstaan vanwege onduidelijkheid over de kandidaatstelling. Volgens meerdere bronnen zou er vanuit de Kiescommissie gecommuniceerd zijn dat opleidingscommissies worden opgeheven als er zich niet voldoende kandidaten aanmelden.

Maar volgens Sylvia den Herder, projectleider Verkiezingen, ligt dat genuanceerder. ‘Er is geen sprake van opheffing’, zegt zij. ‘Maar als er zich geen enkele kandidaat voor een opleidingscommissie meldt, dan bestaat deze OC straks niet. Het is niet zo dat de huidige leden in zo’n geval automatisch benoemd worden. Iedereen die straks een zetel wil hebben, moet zich officieel kandidaat stellen.’

Kandidaten kunnen zich melden op www.verkiezingen.hu.nl. De verkiezingen zijn van 14 tot en met 22 mei. Bij raden en commissies waar evenveel of minder kandidaten zijn dan zetels, is geen stembusgang nodig: zij zijn automatisch verkozen. De zittingstermijn van de nieuwe medezeggenschapsraden begint 1 september 2018.

Lees ook:
Roy Leunen: ‘Directie neemt medezeggenschap niet voldoende serieus’
Thomas Kroes: ‘Bij de universiteit leeft de medezeggenschap meer dan aan HU’
Charlotte van Mourik: ‘Medezeggenschap moet geluid van de werkvloer op de agenda krijgen’ 

UPDATE

Bij de Hogeschoolraad (HSR) komen er voor studenten en medewerkers verkiezingen: bij beide geledingen zijn ruim meer kandidaten dan er zetels beschikbaar zijn. Ook bij de Gezamenlijke Kenniscentrumraad (KCR) lijkt er een stembusgang te komen: er is één gegadigde meer dan de zes plekken. Voor de Bestuursdienstraad (BDR) en Dienstenraad (van de HU Diensten) zijn momenteel evenveel kandidaten dan zetels.

Ook lijkt de animo voor de meeste instituutsraden aan te trekken. Bij medewerkers van de instituten Theo Thijssen, Paramedische Studies en Verpleegkundige Studies zijn zoals het er nu naar uitziet verkiezingen nodig. Bij veel van de instituutsraden zijn per geleding minimaal twee kandidaten. Bij de studenten loopt het bij vijf instituten minder. Bij het Seminarium voor Orthopedagogiek heeft zich nog geen student gemeld.

Bij de (gemeenschappelijke) opleidingscommissies begint het te lopen. Verkiezingen lijken er te komen bij de studenten van Archimedes en Business Economics. Bij deze laatste en Small Business and Retail Management zijn ook meer kandidaten dan zetels bij medewerkers. Daar staat tegenover dat zich van de zijde van studenten en medewerkers bij twaalf OC’s of GOC’s nog niemand gemeld heeft.