Nieuws

Kandidaten gezocht voor alle medezeggenschapsraden

medezeggenschap

Wie zich graag bemoeit met de gang van zaken bij opleiding, instituut of hogeschool, kan zich nu aanmelden voor de medezeggenschapsraden. De kandidaatstelling is geopend.

Vanaf maandag 5 februari tot en met 19 maart kunnen studenten en medewerkers zich kandideren op www.verkiezingen.hu.nl. Het gaat om de Hogeschoolraad (HSR), 22 instituutsraden en tientallen opleidingscommissies. Voor de HU Dienstenraad en de op te richten Kenniscentrumraad en Bestuursdienstraad kunnen alleen medewerkers zich verkiesbaar stellen.

Door een wetswijziging bestaan opleidingscommissies (en gemeenschappelijke opleidingscommissies) voortaan voor de helft uit docenten en studenten: voorheen zaten vooral studenten in deze commissies. Zij krijgen ook meer bevoegdheden, zoals instemmingsrecht op de Onderwijs- en Examenregeling (OER) en regelmatige overleggen met het bestuur.

Verkiezingen
Nadat de periode van aanmelding is gesloten, controleert de Kiescommissie de geldigheid van de kandidaatstelling (werken of studeren zij inderdaad aan de HU?). Van 14 tot en met 22 mei vinden uiteindelijk de verkiezingen plaats. Bij de raden waar evenveel of minder gegadigden zijn dan zetels, is geen stembusgang nodig: de kandidaten zijn dan automatisch verkozen.

De zittingstermijn van de nieuw gekozen raden en commissies start op 1 september 2018.