Nieuws

Kieswijzer helpt jongeren bij stem voor Europa

Vandaag is de jongerenkieswijzer voor de Europese verkiezingen online gegaan. Twintig bondige stellingen laten zien waar de Europese verkiezingen op 22 mei om draaien en welke standpunten de partijen innemen.

Moet er één Europees leger komen? Moet Europa zich mengen in de kwaliteit van onderwijs en stages? Waar moet Brussel zich mee bemoeien en wat is vooral een taak van de landelijke overheden?

Korte toelichting
In samenwerking met politieke partijen (behalve de PVV) hebben jongerenorganisaties en onderzoeksbureau TNS Nipo de jongerenkieswijzer gemaakt. Studentenorganisaties ISO en LSVb behoren tot de initiatiefnemers. Bij alle stellingen staat ook een korte toelichting.

Over sommige zaken blijken de partijen het wel eens. Zo moet Europa zich niet bemoeien met de inhoud van het onderwijs, vinden ze allemaal. Alleen zijn sommige het ‘eens’ en andere ‘helemaal eens’.

Kwaliteit van het onderwijs
Op andere punten lopen de meningen uiteen. GroenLinks vindt bijvoorbeeld dat er best Europese afspraken mogen komen over de kwaliteit van het onderwijs, terwijl D66 daar neutraal bij blijft en de rest het liever aan de lidstaten zelf overlaat.

En moet Europa aanmoedigen dat werkgevers in alle landen behalve je diploma’s ook je werkervaring en bestuursjaren meewegen? VVD en SP vinden dat Europa daar niets mee te maken heeft. D66 en ChristenUnie/SGP antwoorden ‘neutraal’, maar stellen in hun toelichting ook dat werkgevers zelf moeten bedenken wat ze belangrijk vinden.

Vrijwilligerswerk
GroenLinks daarentegen zegt dat de Unie moet aandringen op het waarderen van buitenschoolse activiteiten als vrijwilligerswerk. Het CDA (‘eens’) vindt dat Europa best mag lobbyen om buitenschoolse activiteiten aan te moedigen.

Wie alle stellingen heeft beantwoord, ziet bij welke partij zijn antwoorden het dichtst in de buurt komen. Per vraag kun je de toelichting van partijen lezen om eventuele misverstanden over het antwoord te voorkomen.