Kort

Korting op collegegeld voor tweede studie in ’tekortvaken’

Mensen met een onderwijsbevoegdheid die zich willen omscholen tot leraar in ‘tekortvakken’ krijgen 3500 euro korting op het collegegeld. Dat meldt onderwijsminister Van Engelshoven in het AD. Het gaat dan om toekomstige leraren in het basisonderwijs of voor vakken als wiskunde en scheikunde aan de middelbare school. Daar is het lerarengebrek het grootst. Voor een tweede opleiding betalen studenten nu nog veelal het dure ‘instellingscollegegeld’, bijvoorbeeld 7000 euro voor de pabo. De minister trekt voor dit plan 2,5 miljoen euro uit.