Kort

Krakers maken plaats voor lustrumfeest Utrechtsch Studenten Corps

De krakers van enkele gebouwen op het industrieterrein Lage Weide zijn vertrokken. De eigenaar wil de panden verhuren aan het Utrechtsch Studenten Corps (USC), dat er in de zomerperiode een lustrumfeest wil geven.

De krakers woonden sinds november 2019 in de gebouwen, schrijft DUIC. De afgelopen maanden zijn er meerder rechtszaken geweest, die de bewoners verloren. De eigenaar wil het complex na het feest slopen. De krakers wilden pas vertrekken als er concrete bouwplannen waren.

Vorige week hebben zij hun spullen verhuisd. ‘We hebben gestreden via de juridische weg, maar helaas verloren. We hebben de afgelopen week flink opgeruimd en zijn op de afgesproken datum vertrokken’, zegt kraker Teun.