Nieuws

Kritiek op campussen Stenden

Docenten aan de buitenlandse vestigingen van Stenden Hogeschool spreken slecht Engels en de studieprogramma’s stellen weinig voor. Dat hebben docenten en studenten van de hogeschool tegen de Volkskrant gezegd.

De krant neemt met het bericht een voorschot op het onderzoek van de Onderwijsinspectie naar de mogelijke verspilling van publiek geld bij het opzetten van buitenlandse vestigingen van Stenden.

Stenden, voortgekomen uit de Hogeschool Drenthe en de Christelijke Hogeschool Nederland, heeft campussen in Zuid-Afrika, Thailand, Indonesië en Qatar. Volgens (voormalige) docenten zou ook publiek geld zijn verspild bij het opzetten van een vestiging in Berlijn. Bovendien was er volgens hen sprake van ‘exorbitant reisgedrag’ door de directie van de hogeschool en zouden rijke studenten aan de vestiging in Qatar hulpjes inhuren om hun examens te maken.

Stenden Hogeschool zelf herkent zich niet in de kritiek en wacht het inspectierapport af, dat in mei verschijnt.