Nieuws

Kwart eerstejaars laat gratis geld liggen, een deel van hen leent zelfs onnodig bij

student zielig geld

Het is allemaal nieuw als je gaat studeren, maar geld mislopen is nooit een goed idee. Toch gebeurt dat bij een kwart van de eerstejaarsstudenten, blijkt uit cijfers van het Centraal Planbureau (CPB). Deze studenten hebben recht op een aanvullende beurs – dus zonder te lenen – maar ze maken daar geen gebruik van. Ondertussen leent een deel wél bij DUO. Zij lenen dus mogelijk onnodig geld. Het CPB heeft uitgerekend dat 8650 studenten naar schatting gemiddeld 175 euro aan maandelijkse beurs misloopt.

Lyle Muns, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) noemt het een ‘kwalijke zaak’. Hij denkt dat het komt door gebrek aan voorlichting. Daardoor ‘weten veel studenten niet dat zij voor een aanvullende beurs in aanmerking komen. Die studenten hebben alleen wel financiële hulp nodig om hun huur, studie en levensonderhoud te betalen. Zij steken zich momenteel onnodig in torenhoge schulden. Elke middelbare scholier zou in de klas voorlichting moeten krijgen over de studiefinanciering’, zegt Muns.

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) sluit zich bij de studentenvakbond aan. Ook het CPB is het daarmee eens. De organisatie denkt dat met wat aanpassingen in de aanvraagprocedure óf in de voorlichting, voorkomen kan worden dat studenten geld mislopen.

Bij twijfel, aanvragen die beurs!

Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven noemt de CPB-cijfers ‘zorgelijk’. Zij laat weten dat DUO de aanvullende beurs meer onder de aandacht gaat brengen bij alle studenten. De minister roept op dat studenten een aanvraag naar de beurs moeten doen, ook als ze niet zeker weten of ze er voor in aanmerking komen. DUO berekent dan of zij er recht op hebben.

De aanvullende beurs is bedoeld als financiële ondersteuning aan studenten van wie de ouders een lager inkomen hebben. Hiermee wil de overheid de toegankelijkheid van het onderwijs waarborgen. De hoogte is afhankelijk van het inkomen van de ouders en nog een aantal andere factoren. Het maximale bedrag kan oplopen tot ongeveer 400 euro per maand. Als de student binnen tien jaar een diploma haalt, wordt de beurs omgezet in een gift. Dit in tegenstelling tot een lening, die altijd moet worden terugbetaald. In totaal maken zo’n 29.200 eerstejaarsstudenten in het hoger onderwijs gebruik van een aanvullende beurs.

Lees ook: Rokers verbannen uit het USP? Misschien niet zo slim.