Nieuws

Leaseauto’s voor directeuren voorlopig taboe

De HU mag nieuwe directeuren geen leaseauto aanbieden. De centrale medezeggenschapsraad (CMR) heeft het voorstel om hen deze mogelijkheid te bieden voor de tweede keer afgekeurd.

Dit gebeurde tijdens de vergadering op woensdag 19 mei. De CMR stemde medio maart ook al tegen de vernieuwde regeling onkostenvergoeding van het college van bestuur. Hierin wordt naast een reiskostenvergoeding en ov-jaarkaart de optie voor een leaseauto voor directeuren toegevoegd. Dat is volgens het college nodig om het werken bij de HU voor hogere functies (vanaf schaal 16) aantrekkelijk te maken.

De medezeggenschapsraad was niet tevreden met de mededeling van het college dat de extra kosten van een dergelijke manier van vervoer klein zijn. De raad wilde dit met cijfers onderbouwd zien, maar daar kon het college op korte termijn niet aan voldoen. Daarbij keerden de raadsleden zich tegen het exclusieve gebruik van leaseauto’s door directeuren. Die kunnen ook ter beschikking worden gesteld aan andere personeelsleden als dit voor hun functie nuttig is, zo werd geopperd.

De personeelsfractie HU+ stelde tijdens de vergadering voor om de beslissing hierover uit te stellen, zodat het college de regeling kan aanpassen en alsnog met meer informatie op de proppen kan komen. Maar dat werd door de andere personeelsfracties verworpen. Het collegevoorstel werd uiteindelijk met vijf stemmen tegen (fracties AOb/AbvaKabo en Ondersteunend Personeel) en vier onthoudingen (HU+) afgekeurd. De studentenfracties hadden bij dit onderwerp geen stemrecht omdat het een personeelsaangelegenheid betreft.

Het college van bestuur moet nu met een hernieuwd voorstel komen of de zaak voorleggen aan de landelijke geschillencommissie medezeggenschap.