Nieuws

Leerteam stoomt student klaar voor praktijk

Eerstejaarsstudenten van de nieuwe opleiding Built Environment (BBE) worden ingedeeld in zogenoemde leerteams als vast onderdeel van de studie. Hiermee sluit het Instituut Gebouwde Omgeving (IGO) direct aan bij de beroepspraktijk.

Maike Mertens is coördinator Leerteams en SLB'er. Volgens haar passen deze leerteams bij de visie van de HU op het onderwijs in 2020. ‘Het hele idee is dat studenten hun eigen leerproces organiseren. Een leerteam vormt in een veilige ‘oefen’ omgeving een professioneel klankbord voor de student. Ze zijn voor een groot deel verantwoordelijk voor hun eigen agenda.’ 

De leerteams hebben een sterke relatie met het beroepenveld. Ook in hun toekomstig beroep zullen afgestudeerden vaak in teamverband werken. ‘En dat is precies waar we binnen het onderwijs op aan willen sturen’, aldus Mertens. 

Samen met zeven tot tien anderen komen de studenten een jaar lang twee keer per week samen. Elk groepje heeft een vaste begeleider, een docent van de opleiding.  De studenten werken voornamelijk aan de leerlijn professionele ontwikkeling. Deze leerlijn beslaat in totaal een kwart van de hele opleiding.

Op dit moment ondersteunt Mertens ook de Faculteit Economie en Management (FEM) in het nadenken over leerteams. ‘We zien dat het erg aanslaat bij de studenten. Ik verwacht dat dit in de toekomst HU-breed zou kunnen.’

Studieachterstand 
Ouderejaars IGO-studenten met studieachterstand kunnen ook in een leerteam terecht. Daarvan is nu al één team samengesteld. Luke Visser (22), tweedejaars bouwtechnische bedrijfskunde, is daarvan de coach. Via een honoursprogramma kwam hij in aanraking met de leerteams. ‘Het is heel effectief’, bepleit hij. ‘Binnen zes weken bereiken sommige studenten al mijlpalen.’

Hij koos voor het coachen omdat hij ziet dat de drempel voor bijles vaak te hoog is. ‘Het grote verschil met gewoon bijles, is dat dit in een groepje gebeurt. Alles is bespreekbaar, ook privésituaties. Dat maakt het zo effectief. Het is toch doodzonde om een studieprobleem te laten voor wat het is?’

Langstudeerders
Vanaf januari wordt een start gemaakt met leerteams voor langstudeerders. Want uit cijfers van het Hoger Onderwijs Persbureau (HOP) blijkt dat het hbo steeds meer langstudeerders heeft. Dit schooljaar zijn zo’n dertigduizend studenten al langer dan zes jaar met hun studie bezig. Hogescholen in de randstad hebben de meeste moeite om studenten binnen de normale tijd af te laten studeren, waaronder ook de HU. Meer dan een vijfde van alle studenten is op zijn minst twee jaar uitgelopen.

De HU zit met zeventien procent langstudeerders precies op het landelijk gemiddelde. Van de bijna 6800 eerstejaars in 2007 is iets meer dan 1100 na zes jaar nog steeds niet afgestudeerd. 

Wiskunde
Jeffrey Hoofs (24) zit pas in zijn derde jaar van de opleiding bouwkunde architectuur. Hij zit sinds een kleine twee maanden in het leerteam van Visser. Aanvankelijk omdat hij zijn wiskunde in moest halen. ‘Maar ik zag direct de voordelen van zo’n team in. Je kunt elkaar helpen en motiveren. ‘

Hoofs geeft toe dat structuur belangrijk is. ‘Ik had ook gewoon bijles kunnen nemen, maar dit groepje spreekt me toch meer aan. Je komt ook te weten wat anderen van jouw situatie vinden. Samen kun je veel meer dan in je eentje.’