Nieuws

Lerarenopleiding techniek start met blended learning

Het kan ook niet anders dan dat de cursus met de naam automatisering en digitale techniek als een van de eerste bij de HU van start is gegaan op basis van een nieuwe blended leeromgeving.

Deeltijdstudenten van de lerarenopleiding techniek, waaronder de cursus valt, maakten op maandag 11 november kennis met hun nieuwe digitale leeromgeving. De reacties zijn tot nu toe positief: voor deeltijdstudenten is het immers een groot voordeel om steeds meer onafhankelijk van tijd en plaats te kunnen studeren.

Blended learing is een combinatie van afstandsonderwijs, klassikale lessen en werken in groepen; waarbij de digitale leeromgeving een belangrijke rol speelt. Op www.hubl.hu.nl staan onder andere voorbereidende opdrachten met filmpjes waarin docent Rob Hoevenaars uitleg geeft, zoals hij dat eerder op een schoolbord deed: 'Vroeger wiste ik een schoolbord uit, nu kunnen de studenten het filmpje herhalen en eruit opnemen wat ze nodig hebben.’

Forum
Studenten maken opdrachten thuis, stellen er online vragen over en helpen elkaar op het forum waardoor ze veel beter voorbereid naar de bijeenkomsten komen. ‘Bovendien is het voorafgaand aan een bijeenkomst voor mij duidelijker waar de knelpunten liggen en waar ik aandacht aan moet besteden’, vertelt Hoevenaars. 

Deze werkwijze vergroot de efficiency van de cursus. ‘Wat eerst in vijf bijeenkomsten werd verteld, kan nu in drie bijeenkomsten.’ Daardoor kunnen er extra onderwerpen behandeld worden en is er tijd voor extra’s als ‘vraag van de week’ en discussies op HUBL. Belangrijk daarbij is de online aanwezigheid van de docent om de studenten actief aan het werk te zetten in de leeromgeving.

Simpel, helder, kort en bondig
Hoevenaars doet dat met forumposts en met energizers in de vorm van filmpjes. ‘Ook word ik zelf uitgedaagd om de opdrachten te overdenken. Ik heb online niet de mogelijkheid verbaal bij te sturen of te corrigeren. Om te voorkomen dat de opdrachten vragen oproepen, moet ik ze zo simpel, helder, kort en bondig mogelijk formuleren.’

Het organiseren van fysieke bijeenkomsten zal op ten duur niet komen te vervallen onder invloed van blended learning, zegt Hoevenaars: ‘Het samenwerken en samen leren gebeurt tijdens de bijeenkomsten en ik heb dan de mogelijkheid om just-in-time te helpen. Ook het uitvoeren van practicum onder begeleiding gebeurt noodzakelijkerwijs in bijeenkomsten. Om dit te kunnen combineren met online didactische middelen is HUBL een geschikt platform.’

Bonaire
De cursus automatisering en digitale techniek wordt naar verwachting aan het einde van blok B uitgerold op Bonaire. Docent Hoevenaars zal aan het begin en einde van de cursus op het eiland aanwezig zijn voor opstart, uitleg, het geven van practica en toetsing. De rest van de cursus zal via HUBL op afstand plaatsvinden. Het doel hiervan is onbevoegde en onderbevoegde leraren op de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) op te leiden en duurzame opleidingsmogelijkheden in de Caribische regio te creëren.

Op korte termijn zal ook het curriculum van deeltijdlerarenopleidingen wiskunde, biologie, omgangskunde en gezondheidszorg & welzijn ‘blended’ worden gemaakt. De andere lerarenopleidingen van Instituut Archimedes volgen later.

Bron: HU Redactie