Nieuws

Lichtkunst in Utrecht

Meer dan vierhonderd genodigden maakten woensdagavond 7 april de officiele start mee van het project Trajectum Lumen. Dit evenement met lichtkunstwerken moet Utrecht op de kaart zetten als het gaat om toeristen naar de stad te trekken en te voorkomen dat ze ’s avonds weer richting Amsterdam gaan.

Diverse lichtkunstenaars en studenten van de Hogeschool voor de Kunsten
Utrecht (HKU) hebben de lichtinstallaties ontworpen. In totaal worden
er 25 gemaakt en het is de bedoeling dat het licht nog de komende jaren
blijft branden. Wie de route langs de kunstwerken wil volgen kan bij
het Apollo-hotel aan het Vredenburg starten. Daar zijn ook routewijzers
beschikbaar.

De lichtkunstwerken die in de binnenstad allerlei gebouwen aanlichten of juist een nieuw aanzien geven werden door de feestgangers hier en daar met applaus begroet. De genodigden genoten zichtbaar en werden door zogeheten Lumannen (mascottes van Trajectum Lumen) langs de installaties geleid.

Het openingsfeestje kostte overigens 40.000 euro, zo staat vermeld in een begeleidend schrijven bij het project. Alle lichtkunstwerken tezamen kosten 3,5 miljoen euro waarvan de gemeente 1,6 miljoen voor zijn rekening neemt (stadspromotie en toeristenbelasting) en de rest wordt betaald door Europa (1 miljoen euro) en het Ministerie van Economische Zaken (0,9 miljoen euro).