Nieuws

LOL: Domme fraude op Harvard

Studenten die aan de prestigieuze Harvard University studeren zullen wel slimmeriken zijn. Want de oudste Amerikaanse universiteit kent immers hoge toelatingseisen en gerenommeerde professoren. Maar dat beeld is aan het wankelen. De universiteit onderzoekt of een groot aantal studenten zich schuldig heeft gemaakt aan ongeoorloofd samenwerken en plagiaat bij tentamens tijdens het vorig semester.

De mogelijke fraude werd opgemerkt door een docent die bij een aantal studenten opmerkelijk veel gelijkenissen in de antwoorden bij een bepaald vak ontdekte. Hij ging ermee naar het bestuur dat op zijn beurt de tentamens minutieus vergeleek en de betreffende studenten onderwierp aan een verhoor. Hierop is besloten het onderzoek uit te breiden naar alle 250 studenten van de Faculty of Arts and Sciences die het tentamen hebben gemaakt. 
 
‘Academische oneerlijkheid kan en zal niet getolereerd worden bij Harvard’, haastte Michael D. Smith, decaan van de faculteit, te zeggen. ‘We nemen academische integriteit erg serieus omdat het de essentie is van onze educatieve missie.’ Studenten die betrapt worden op fraude hangt bijvoorbeeld een jaar verwijdering boven het hoofd. Er wordt een programma ontwikkeld dat studenten bewust moet maken van de academische mores op Harvard en tevens komt er een campusbrede discussie over dit onderwerp. Verplichte deelname van de studenten is dan wel op zijn plaats. 

Trajectum signaleert in de rubriek LOL rariteiten in het studentenwereldje 😀