Nieuws

LSVb en ISO: Miljoenennota matig voor studenten

Demissionair minister Kaag toont het kofffertje met de Miljoenennota / Foto: Ministerie van Financiën

Studentenorganisaties ISO en LSVb zijn niet te spreken over de uitkomsten van de Miljoenennota. De basisbeurs is terug maar de verhoging van 160 euro komt na dit studiejaar niet terug. ‘We komen zo niet rond.’
 

Voor studenten is het koffertje van de Miljoenennota ‘mager gevuld’. Studenten worden niet genoemd in de Miljoenennota en de onderwijskwaliteit dreigt te lijden onder de bezuinigingen. De reactie van de landelijke studentenorganisatie ISO op de Rijksbegroting is niet mals.

Het ISO wijst op de uitspraken van koning Willem-Alexander in de Troonrede. ‘Een zeker bestaan met gelijke kansen valt of staat met goed onderwijs’, zei hij gisteren op de derde dinsdag in september. De basisbeurs is terug, het kabinet pakt het lerarentekort aan en ondersteunt jonge onderzoekers op hogescholen en universiteiten, meldde de koning.
 
‘Het is teleurstellend dat dit slechts bij mooie woorden blijft en dit niet in actie wordt omgezet’, stelt ISO-voorzitter Demi Janssen in een verklaring. ‘Om kansenongelijkheid in de kern aan te pakken en de koopkracht van studenten te waarborgen, zijn meer investeringen nodig.’ Ze pleit voor het beperken van de verhoging van het collegegeld en de rente op de studielening.

188 miljoen euro minder

Het ISO becijfert dat hogescholen het in 2024 met 188 miljoen euro minder moeten doen. Daartegenover staat de verwachte daling van het aantal studenten bij hogescholen. Daardoor stijgt het ontvangen bedrag per student. ‘In feite wordt er nog steeds flink bezuinigd op het hoger beroepsonderwijs, maar moet de daadwerkelijke impact nog worden afgewacht’, zegt Janssen.

Ook de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) concludeert dat de studenten ‘vergeten’ lijken te zijn in de Miljoenennota. De basisbeurs is weer terug maar de tijdelijke verhoging van zo’n 165 euro per maand om de koopkracht van studenten te verbeteringen, stopt na dit studiejaar. Maatregelen als de verhoging van de huurtoeslag en energiecompensatie gaan veelal aan studenten voorbij of zijn ‘karig’.

 Basisbeurs wordt lager

‘De uitkomst van die som is vrij simpel: we komen zo niet rond’, foetert LSVb-voorzitter Elisa Weehuizen in een persbericht. ‘De inflatie wordt niet lager, maar de basisbeurs wel. Dat is gek.’ Ze pleit ervoor dat de tijdelijke verhoging van de basisbeurs permanent wordt. Ook wil de LSVb dat de huurtoeslag en energiecompensatie voortaan voor alle uitwonende studenten geldt.
 
Weehuizen: ’De verkiezingen komen eraan, en nu moeten partijen zich gaan bewijzen. Aan loze beloften hebben we niks. Neem de zorgen van studenten serieus en betrek hen bij beleid dat over hen gaat. Gewoon studenten aan de formatietafel. Wij staan klaar; geef ons die kans. Zo bouwen we echt vertrouwen op.’

Kansengelijkheid

De Vereniging Hogescholen (VH) is verheugd dat de koning in de Troonrede sprak over ‘kansengelijkheid’, schrijft de koepelorganisatie in een reactie op de Troonrede en Miljoenennota. Want hogescholen zijn voor veel jongeren die als eerste in het gezin gaan studeren ‘bij uitstek de springplank’. De VH pleit voor meer masters in het hbo.
 
VH-voorzitter Maurice Limmen: ‘Het is belangrijk dat scholieren bij het kiezen van een vervolgstudie weten dat je op het hbo kunt doorstromen naar een master. Zo krijgen ze meer interessante perspectieven aangeboden en kunnen ze zich verder verdiepen in een beroep.’

Ook breekt hij een lans voor de positie van hogescholen bij het om- en bijscholen van volwassenen in het werkveld. Hogescholen zijn goed in staat dit Leven Lang Ontwikkelen (LLO) op zich te nemen. De VH haakt ook in op de steun van het kabinet voor praktijkgericht onderzoek. Al langer is bekend dat hogescholen hiervoor jaarlijks extra 100 miljoen euro krijgen. Terecht, vindt de VH. ‘Praktijkgericht onderzoek levert snel resultaten op, die goed toegepast kunnen worden.’