Maak van De Uithof de duurzaamste campus van Nederland

Adviseert VIDIUS studentenunie in een open brief aan het college van bestuur van de HU.

Bij elke opleiding moet duurzaamheid aan bod komen en laat het Green Office meer adviseren. Dat zijn enkele adviezen in een open brief van VIDIUS studentenunie aan het college van bestuur van de HU.

Ten eerste wenst VIDIUS studentenunie jullie allen een mooi nieuw jaar toe. Bij het nieuwe jaar horen natuurlijk ook goede voornemens. De Hogeschool Utrecht is al vier jaar op rij verkozen tot meest duurzame hogeschool van Nederland. Wij hopen dat het jullie goede voornemen is om dit voor het komende jaar vast te houden.

Als VIDIUS studentenunie willen wij jullie graag aanmoedigen om nog vooruitstrevender te worden op het gebied van duurzaamheid en daarmee meer te betekenen voor de studenten aan de Hogeschool Utrecht betreffende duurzaamheid. Middels deze brief willen wij een aantal voorstellen aandragen die naar onze mening een aanwinst zouden zijn voor de studenten aan de Hogeschool Utrecht. Hierbij onderscheiden we de acties die jullie binnen de hogeschool, de Vereniging Hogescholen en de maatschappij kunnen ondernemen.

Opleidingen en studieverenigingen
Binnen de Hogeschool kunnen opleidingen en studieverenigingen meer betrokken worden in de relevante aspecten van duurzaamheid. De verduurzaming van de Hogeschool heeft namelijk gevolgen voor de manier van werken binnen de organisatie. Voordat een grote verandering als deze succesvol doorgevoerd wordt, dient de gehele organisatie zich bij dit doel betrokken te voelen. Wij denken dan ook dat juist studenten en medewerkers een grote bijdrage kunnen leveren aan het verder verduurzamen van de hogeschool. Als voorbeeld zouden we het Instituut voor Gebouwde Omgeving kunnen noemen, die mee kan denken over de verduurzaming van de HU-gebouwen. Studenten kunnen worden betrokken bij specifieke projecten van de hogeschool, waarbij ze vanuit perspectief gerelateerd aan hun studie een bijdrage kunnen leveren aan dit proces van verduurzaming. Dit zou op elke opleiding en instituut toegepast kunnen worden.

Ook de Green Office zou meer ingezet kunnen worden in een adviserende rol. Opleidingen en projecten zouden aan de hand van adviezen van de Green Office uit kunnen zoeken, aan welk subthema van duurzaamheid ze sterk relateren. Hierbij valt te denken aan de zeventien doelen van duurzame ontwikkeling van de VN, die een brede interpretatie aan het begrip duurzaamheid geven. Door een link te leggen met deze doelen kan er vanuit vrijwel elke opleiding een koppeling gemaakt worden met duurzaamheid.

Best practices delen
Binnen de Vereniging Hogescholen zouden jullie een werkgroep over duurzaamheid kunnen oprichten. Binnen deze werkgroep zou de Hogeschool Utrecht als kartrekker kunnen fungeren door best practices te delen met andere instellingen. Daarbij kan er ook gekeken worden naar wat er op landelijk niveau gedaan kan worden om het Hoger Onderwijs en het onderzoek te verduurzamen en zo bij te dragen aan een duurzame samenleving.

Ten slotte is er als onderwijsinstelling ook nog een maatschappelijke rol voor jullie weggelegd. Op het gebied van verduurzaming zouden jullie zowel op De Uithof als in de stad Utrecht een rol kunnen spelen. Op de Uithof zou de HU, als meest duurzame hogeschool van Nederland, zijn rol kunnen verbreden en samen met de Universiteit Utrecht en andere partijen moeten streven om de duurzaamste campus van Nederland te worden. Hoewel de meeste grond in handen is van de Universiteit Utrecht, is de ervaring over verduurzaming juist bij de hogeschool ver ontwikkeld. Een goede samenwerking tussen de twee onderwijsinstellingen zal in onze ogen leiden tot het beste resultaat.

Duurzame energie in studentencomplexen
Duizenden studenten die aan jullie onderwijsinstelling studeren zijn woonachtig in Utrecht. De stad Utrecht heeft een gezonde leefomgeving voor alle bewoners als doel gesteld. We geven een aantal suggesties hoe de hogeschool zou kunnen bijdragen aan dit doel. Indien rendabel zou de Hogeschool Utrecht kunnen investeren in duurzame energie (bijvoorbeeld zonnepanelen) in/op studentencomplexen. Een tweede manier waarop de HU haar maatschappelijke taak kan uitvoeren, is door studenten de ruimte te bieden om tijdens hun studieopdrachten uit te voeren die bijdragen aan een duurzamere stad. Wanneer studenten kunnen werken aan (multidisciplinaire) projecten draagt dit niet alleen bij aan een duurzamere stad, maar ook aan de bewustwording onder de studentenpopulatie. Hiermee stoom je deze generatie studenten weer klaar voor een duurzame toekomst.

VIDIUS hoopt dat jullie deze voornemens van ons willen overnemen en in 2017 de Hogeschool Utrecht, de stad Utrecht en onze samenleving een stukje duurzamer gaan maken.

Het bestuur van VIDIUS studentenunie
Thomas van Gemert, Lennart van Wageningen, Siebren Teule, Marte Wolthuizen, Rens de Groot

Volg ons op Instagram
Reageer!
Reageer!
Deel via...