Columns

Macht operations

Hoofdredactrice van Trajectum, Janny Ruardy, schrijft dat de inhoud van het rapport Gispen ‘heel herkenbaar’ is. Freelancers, oud-docenten en -studenten kunnen het rapport echter niet lezen, want met een panische angst voor hackers sluit operations iedereen af, die even niet op de loonlijst van de hogeschool staat. Dit levert veel ergernis op, bijvoorbeeld bij het inleveren van cijfers, als de freelancer niet meer op Osiris kan. Freelancers met wie afspraken gemaakt zijn voor het komende schooljaar, kunnen pas als hun contract ingaat op sharepoint.

En dan kijkt men gek op als studenten klagen, dat er nog geen cursuswijzers op sharepoint staan. Logisch, want de docenten kunnen er niet bij. Of slimme teamleiders, die blij zijn dat ze net voor ingaan van de zomervakantie hun voorlopige rooster klaar hebben, en dan vragen aan de docenten (inclusief de freelancers) om de link op sharepoint te openen en commentaar te leveren.

Een voorbeeld van overgeorganiseerd zijn, overdreven angst en macht bij een verkeerd deel van de organisatie. Want denk eens aan de impact die het heeft. Klagende studenten, die negatief reageren in enquêtes die de basis vormen voor onze rankings, waarvoor het College van Bestuur denkt dat ze op aarde zijn. Of is goed onderwijs toch leidend?