Nieuws

Martha Stuy tijdelijk directeur bij Maatschappij en Recht

Martha Stuy is per 1 april benoemd tot waarnemend directeur bij de Faculteit Maatschappij en Recht (FMR). Zij vervangt Loes Berendsen die terugtreedt na de mededeling van het college van bestuur de faculteiten op te gaan heffen.

Dat meldt het college in een bericht op Sharepoint. Met het verdwijnen van de facultaire structuur gaan de instituten, waar meerdere verwante opleidingen onder vallen, een meer centrale rol spelen. Het is de bedoeling dat de faculteiten per 1 januari 2017 vervallen, maar dat kan ook januari 2018 worden.

Stuy is vooralsnog aangesteld tot en met december 2016. Zij werkte eerder onder meer als tijdelijk projectleider bij de Faculteit Educatie en was interim-directeur bij de Faculteit Communicatie en Journalistiek. Zij trad in 2015 drie maanden op als vervangster van Berendsen.