Kort

Masters Educational Needs zetten zich in voor inclusief onderwijs

De drie opleidingsinstituten die de masters Educational Needs verzorgen, gaan zich inzetten voor inclusief onderwijs. Het gaat om het Instituut voor Orthopedagogiek aan de HU en instituten van Fontys en Windesheim. Deze masters bieden de opleiding aan voor docenten in speciaal onderwijs.
 
De directeuren van de instituten ondertekenden deze week het statement ‘Op weg naar inclusief onderwijs’. Ook de voorzitters van vier landelijke beroepsverenigingen voor onderwijsbegeleiders zetten er hun handtekening onder. ‘Zij willen samen met scholen werken aan de ontwikkeling van een inclusieve visie, grondhouding en taal van onderwijsprofessionals en hun teams’, staat in het persbericht.
 
Zo’n 80 procent van de scholen werkt met standaard curricula, terwijl de ‘gemiddelde leerling’ niet bestaat, stellen de opsteller van het statement. Veel leerlingen lopen daardoor vast in het onderwijssysteem. Gedifferentieerd onderwijs kan hier een oplossing voor zijn en dat moet verder ontwikkeld worden.