Kort

Maximaal compenseren ‘pechgeneratie’ krijgt geen meerderheid

Een motie om studenten maximaal te compenseren vanwege het wegvallen van de basisbeurs haalde het niet. Over de motie van de Partij van de Dieren stemde gisteren de Eerste Kamer.

De gedupeerde studenten zouden volgens de PvdD compensatie moeten krijgen ter hoogte van het bedrag van de basisbeurs met terugwerkende kracht tot 2015, toen de studielening werd ingevoerd.

Wel stemde een meerderheid voor een motie van de PvdA. Daarin wordt de regering gevraagd te zoeken naar andere mogelijkheden voor compensatie dan de 1000 euro die het kabinet voorstelt. Die werd vorige week ingediend. De Kamer moet hier binnen drie maanden over worden ingelicht.