Nieuws

Maximale groepsgrootte en mogelijk invoering coronapas

Foto: Kees Rutten

Een maximale groepsgrootte van 75 personen, een strenger thuiswerkadvies en mogelijke invoering van het coronatoegangsbewijs. Dat zijn de concrete gevolgen voor hogescholen en universiteiten van het aangescherpte coronabeleid. De regels gelden minimaal tot en met 4 december.

De verscherpingen volgen op de oplopende besmettingscijfers. Daarbij luidt het advies opnieuw om anderhalve meter afstand te houden, maar het onderwijs is daarvan uitgezonderd. Dat staat in de Kamerbrief die zaterdag 12 november is gepubliceerd.

Ook bijeenkomsten van meer dan 75 mensen in het hoger onderwijs zijn sinds afgelopen zaterdag niet toegestaan. Een uitzondering hierop vormen de tentamens, die mogen wel met meer dan 75 studenten doorgaan. Mondkapjes tijdens verplaatsingen binnen de gebouwen blijven verplicht. Ook de basismaatregelen zoals handen wassen en regelmatig zelftesten doen, blijven van kracht. Voor ondersteunend personeel geldt: ‘werk thuis, tenzij het niet anders kan’.

Alternatief voor online onderwijs

Op advies van het Outbreak Management Team gaat het kabinet ook invoering van het coronatoegangsbewijs in het hoger onderwijs voorbereiden. Eerder lekte uit dat het kabinet dit ging onderzoeken. Een dergelijke verplichte coronapas zou bij verslechtering van de situatie een alternatief kunnen zijn voor online onderwijs. Het is daarmee nog geen besluit en het kabinet vindt dit ‘vooralsnog ook niet wenselijk’, meldt de Kamerbrief.

Uit de Kamerbrief: ‘Wel worden een wetswijziging en AMvB aan uw Kamer voorgelegd om dit mogelijk te maken, zodat het in te voeren is, mocht dat in een later stadium noodzakelijk zijn om het onderwijs open te kunnen houden. De overheid kan vervolgens per ministeriële regeling bepalen om dit daadwerkelijk te verplichten voor het hoger onderwijs.’

Geen besmettingshaarden

Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, heeft ‘begrip’ voor de maatregelen, zegt hij in een verklaring. ‘Dat we in het hbo (grotendeels) fysiek onderwijs kunnen blijven geven is essentieel, niet in de laatste plaats vanwege de mentale gezondheid van onze studenten die ernstig onder druk staat.’ Tot op heden ziet hij geen besmettingshaarden op hogescholen, voegt hij eraan toe.

Ook Pieter Duisenberg, voorzitter van de universiteitenkoepel VSNU, toont begrip. Hoewel grote colleges weer online moeten plaatsvinden, is hij tevreden dat het meeste onderwijs door kan gaan. Hij hoopt dat de aanscherpingen van korte duur zijn. ‘Grote uitbraken zijn er niet geweest en uit onderzoek weten we dat de vaccinatiegraad hoog ligt onder onze docenten en studenten.’

De HU informeert studenten en personeel later deze dag via een mail.