Nieuws

Medezeggenschap roert zich met ‘Plee-list’

Met affiches op de toiletten (‘Plee-list’) en een filmpje op Youtube zijn de medezeggenschapsorganen binnen de HU een charmeoffensief gestart.

Studenten en medewerkers kunnen op de (interne) site www.medezeggenschap.hu.nl invullen welke punten er binnen de hogeschool beter kunnen. De coach bestuurlijke participatie (BPS) sluist deze suggesties door naar de betreffende medezeggenschapsraden en opleidingscommissies.

‘De actie loopt als een trein’, zegt coach BPS Emi Stikkelman. ‘We zijn gisteren begonnen en hebben al 112 suggesties voor verbeteringen binnen.’ Op 1 februari begon ook de nieuwe periode voor de nieuw verkozen raads- en commissieleden.