Nieuws

Medezeggenschap: lage opkomst bij alle hogescholen

Ondanks de recente studentenprotesten en de luide roep om inspraak gaan maar weinig studenten stemmen voor de medezeggenschapsraad van hun hogeschool of universiteit.

Dat blijkt uit een inventarisatie van de opkomst bij universiteiten en hogescholen. Het verschilt per onderwijsinstelling, maar er stonden dit voorjaar geen lange rijen voor de stembus tijdens de verkiezingen voor de medezeggenschapsraden.

Aan de Universiteit van Tilburg is de opkomst veruit het hoogst. De helft van alle studenten bracht daar zijn stem uit voor de universiteitsraad en nog nooit waren het er zo veel. Ook in Delft werd een record gebroken en kwam meer dan veertig procent naar de stembus.

Hogescholen
Maar het is te vroeg om van een trend te spreken. Aan de Erasmus Universiteit Rotterdam ging maar 13,5 procent stemmen en ook aan de Universiteit Utrecht en de Vrije Universiteit bleef de opkomst onder de twintig procent.

Vergeleken met sommige hogescholen zijn dat overigens indrukwekkende cijfers. Bij Avans stemde ongeveer zes procent van de studenten en bij Fontys maar 2,6 procent. De Hogeschool Rotterdam doet het dan redelijk goed met een opkomst van tien procent.

Bij de HU was de opkomst bij tussentijdse verkiezingen vorige maand, voor de studentgeleding in de hogeschoolraad, slechts 1,3 procent. Vorig jaar lag dat op 1,9 procent.

Toch zijn er ook in het hbo onderwijsinstellingen waar het beter gaat. Bij de Hanzehogeschool Groningen ging één op de vier studenten stemmen en dat waren er bijna twee keer zoveel als vorig jaar.

Verdubbeling
In april
bleek al dat medezeggenschapsraden soms nauwelijks kandidaten wisten te vinden voor de beschikbare zetels. Ondanks de bezetting in het Maagdenhuis en de roep om inspraak bleef de belangstelling onder studenten bij veel onderwijsinstellingen gering.

Zelfs bij de Hogeschool van Amsterdam ging slechts 7,4 procent stemmen, al was dat wel een verdubbeling. De uitslag van de studentenraadsverkiezingen aan de UvA moet nog binnenkomen.

Legitimiteit
Verliezen de medezeggenschappers aan legitimiteit als ze zo weinig stemmen krijgen? 'Ik zie dat verband niet zo', zegt Rosanne Broekhuizen van het Interstedelijk Studenten Overleg, waar veel medezeggenschapsfracties bij zijn aangesloten. 'Natuurlijk moeten de fracties werken aan hun naamsbekendheid. Aan de andere kant heb je niet voor niets vertegenwoordigers in de medezeggenschapsraden: niet elke student wil zich bemoeien met het beleid van de onderwijsinstelling. Het zou fijn zijn als meer studenten gingen stemmen, maar de vraag is vooral of de medezeggenschappers namens hun achterban spreken.'

Volgens haar kunnen er allerlei redenen zijn voor de verschillen in opkomst tussen de onderwijsinstellingen. 'Als het niet goed gaat, kunnen studenten via die weg iets bereiken. Maar in Tilburg zijn gewoon twee fracties die heel actief zijn. Ze stoppen er veel tijd in en krijgen daar van de universiteit ook de gelegenheid voor. Bij hogescholen zijn de raadsleden vaak parttimers: die focussen liever op de inhoud dan op de verkiezingen.'