Nieuws

Medezeggenschap: UvA-bestuur functioneert nu niet

De medezeggenschapsraden van de Universiteit van Amsterdam zeggen hun vertrouwen in het volledige college van bestuur nog niet op. Wel willen ze met de raad van toezicht overleggen over de 'huidige samenstelling' van het college.

Zelf weten de leden van de Centrale Studentenraad en Centrale Ondernemingsraad van de Universiteit van Amsterdam nu ook niet zo goed waar ze vanmiddag, na twee uur overleg, vóór gestemd hebben. Met 21 stemmen voor en 6 stemmen tegen heeft de gezamenlijke vergadering geoordeeld dat 'het cvb van de UvA in de huidige samenstelling nu niet in staat is om in samenwerking met de academische gemeenschap vorm te geven aan de koers van de universiteit'.
 
Verbolgen over ontruiming
Dat betekent niet dat de medezeggenschap het vertrouwen in het volledige college opzegt, benadrukten verschillende studenten en medewerkers tijdens de vergadering die zojuist werd gesloten. De medezeggenschappers van de universiteit gaan dus niet mee in de ondubbelzinnige oproep van honderden UvA-studenten en docenten die eisen dat het bestuur aftreedt. Die groep is vooral verbolgen over de ontruiming van het Maagdenhuis afgelopen zaterdag, dat bezet werd uit onvrede over bezuinigingen en het ‘rendementsdenken’ aan de universiteit.
 
Het betekent wel dat de raad van toezicht 'in nauwe samenwerking' met de studentenraad en de ondernemingsraad 'adequate stappen moet zetten' om te zorgen dat het college van bestuur wel weer in staat is om 'vorm te geven aan de koers van de universiteit'.
 
Positieve voortzetting
De Centrale Medezeggenschapsraad van de Hogeschool van Amsterdam, dat hetzelfde college van bestuur heeft, besloot gisteren dat het achter collegevoorzitter Louise Gunning en haar team blijft staan. Die raad is al een tijdje in gesprek met de rector van de hogeschool en 'hecht veel waarde aan een positieve voortzetting'.
 
De medezeggenschapsraden van de hogeschool en universiteit hebben een adviserende stem. Uiteindelijk kan alleen de raad van toezicht het college van bestuur naar huis sturen.

UPDATE

De raad van toezicht laat in een eerste reactie weten zich te beraden over de vervolgstappen en komt spoedig met een reactie. 'De raad van toezicht hecht eraan dat de rust in de academische gemeenschap terugkeert, zodat de gezamenlijk gedragen hervormingen uit het tienpuntenplan zo goed mogelijk worden uitgevoerd.'