Achtergrond

Medezeggenschapper Richard Gertsen: ‘Studentenfracties zwepen elkaar op’

Foto: Kees Rutten

HU-student Richard Gertsen (25) wordt in september bestuurslid van het Studenten Overleg Medezeggenschap (SOM). Dit is de onafhankelijke afdeling van de studentenvakbond LSVb die studenten in de medezeggenschapsraden van hogescholen ondersteunt. Gertsen blijft zich daarnaast bezighouden met zijn studie en blijft actief lid van de Hogeschoolraad (HSR). ‘Als er maar één partij is, valt er niks te kiezen.’

Wat ga je doen bij het SOM?
‘Ik wil de studenten in het land die zich bezighouden met medezeggenschap meer met elkaar in contact brengen. Ik zou het tof vinden als een student uit Utrecht met iemand van de Haagse Hogeschool belt over een onderwerp waar ze allebei mee bezig zijn. Ik zie nu te vaak dat het wiel bij elke instelling opnieuw wordt uitgevonden. Een begroting speelt bij elke hogeschool. Net zoals digitalisering in het onderwijs. SOM moet meer als een verbindend platform functioneren.’

Is het een fulltime functie of blijf je nog dingen daarnaast doen?
‘Ik heb wegens omstandigheden nog enkele vakken openstaan en die wil ik het komend jaar afronden. Die heb ik niet kunnen volgen omdat ik twee jaar geleden een ongeluk heb gehad bij skydiven. Daardoor moest ik langere tijd revalideren en mijn stage vroegtijdig afbreken. Daarnaast blijf ik doorgaan als voorzitter van studentenfractie Vlijmscherp in de HSR.’

Je bent actief geweest voor de JOVD Utrecht, de jongerenafdeling van de VVD. Een overstap naar de meer linkse LSVb is dan niet logisch.
‘Naast mijn activiteiten voor de JOVD zat ik altijd in besturen, zoals de studievereniging Forum en BuddyGoDutch, die ijvert voor integratie van internationale studenten. Ik merkte dat ik graag de handen uit de mouwen wil steken. Bij de JOVD, waarvan ik nog steeds lid ben, kan je actievoeren maar evenementen organiseren, plannen bedenken en uitvoeren kon daar eigenlijk niet. Zodoende kwam ik als trainer bij de LSVb terecht.’

Maar waarom niet bij het meer behoudende Interstedelijk Studenten Overleg (ISO)?
‘Zij zijn niet echt mijn type mensen. Ze zijn heel zakelijk, netjes… Als ik bij de LSVb op kantoor binnenkom, dan spat de passie ervan af.’

Je hebt ook de nieuwe studentenfractie Vlijmscherp in de HSR opgericht, samen met Martijn Grul. Waarom? Want er opereert al jaren een goed geoliede machine: studentenfractie MUST.
Lacht. ‘Ik geloof in democratie. Als er maar één partij is, valt er niks te kiezen. Ik heb vaker zaken georganiseerd en geïnitieerd. Tijdens mijn studie aan een ROC in Arnhem heb ik een centrale studentenraad opgericht.’

We komen te spreken over de situatie van de medezeggenschap aan de HU. Het college van bestuur kreeg vorig jaar de Rotte Appel-award uitgereikt van de SOM; een aanmoedigingsprijs voor besturen die niet goed zouden omgaan met medezeggenschap. Terecht, vindt Gertsen. ‘Het college praat wel veel met de medezeggenschap, maar luistert niet altijd even goed.’

Als voorbeeld noemt hij de oplaaiende strijd rond de nieuwe reglementen voor de medezeggenschapsorganen van de hogeschool. Door de afschaffing van de faculteiten en door wetswijzigingen zijn deze regels aan vernieuwing toe. Er ligt een voorstel ter tafel van een werkgroep dat achter de schermen leidt tot ferme debatten tussen HSR en college.

Een van de discussiepunten is de hoogte van de vergoeding voor de studentraadsleden. Ter tafel ligt een voorstel voor een betere beloning. Maar het college is hier volgens Gertsen niet blij mee. ‘Wij willen er het maximale voor studenten uithalen en het college wil minder geld uitgeven om zoveel mogelijk voor onderwijs over te houden.’

In juni ontving de HU van dezelfde SOM de Toffe Peer-award vanwege de goede online vindbaarheid van de medezeggenschap. Ook terecht?
‘Ik denk van wel. De zichtbaarheid van medezeggenschap bij de HU is goed geregeld. Bij de verkiezingen van de nieuwe instituutsraden hebben we bijna honderd nieuwe medezeggenschappers gekregen. Die krijg je alleen als de medezeggenschap goed vindbaar is en ze voldoende geïnformeerd zijn.’

‘Over het algemeen mogen we niet ontevreden zijn over hoe het college met de medezeggenschap omgaat. Het botst weleens, zoals bij de facilitering van studentraadsleden, maar op andere fronten gaat het goed. Dat studieverenigingen eigen sciencecafés mogen runnen is best uniek. Alles bij elkaar ben ik positief over de verhouding tussen het college en medezeggenschap.’

Hoe is de verhouding tussen Vlijmscherp en MUST?
‘Sinds we met z’n drieën in de raad zitten, zijn we actiever geworden. We zijn ook stukken gaan schrijven, zoals onze brief over collegegeldvrij studeren, en we hebben bijvoorbeeld het meldpunt over tentamenklachten opgericht. We merken dat MUST daardoor ook harder is gaan lopen en daardoor worden wij weer actiever. We zwepen elkaar op. Onderling is er soms strijd maar wrijving geeft glans.’

Soms staan de studentenfracties tegenover elkaar. Een meerderheid van de HSR, inclusief MUST, ging akkoord met het Planning en Control Kader, waarin de grote lijnen van de begroting uitgestippeld worden. Vlijmscherp stemde tegen omdat volgens jou te veel geld naar onderzoek gaat.
‘Als Vlijmscherp willen we ons volgend jaar gaan verdiepen in onderzoek binnen de hogeschool. Het is onduidelijk hoeveel geld daar naartoe gaat; dat is niet onder één post op de begroting terug te vinden. Bij Commerciële Economie merken wij niets van het bestaan van lectoraten. Wij zijn niet tegen onderzoek, maar we willen niet dat geld dat voor onderwijs bestemd is naar onderzoek gaat.’

‘We willen ook uitzoeken hoeveel van de miljoenen die de HU ontvangt als compensatie voor het afschaffen van de basisbeurs er precies naar onderzoek gaat. Er wordt niet gesproken over een bedrag maar wel dat de helft kán worden ingezet voor innovatie van het onderwijs en onderzoek. Het is jammer dat de rest van de raad ons hierin niet steunde. Maar ze staan er wel achter dat we dit gaan uitzoeken.’