Nieuws

Meer eerstejaars in hbo

In september zijn er bijna honderdduizend studenten aan een hbo-opleiding begonnen. Ten opzichte van vorig jaar is de toename ongeveer 4,5 procent, schatten de hogescholen.

Door Bas Belleman (HOP)

Het zijn nog altijd voorlopige cijfers, waarschuwt de Vereniging Hogescholen, maar het aantal aanmeldingen voor hbo-opleidingen is 4,5 procent hoger dan vorig jaar. Vooral economie en techniek trekken meer belangstelling.

Het kon ook haast niet anders, want vorig collegejaar begonnen er veel minder eerstejaars aan een hbo-opleiding. Dat was het eerste studiejaar waarin nieuwe studenten geen basisbeurs meer kregen. Toen was de daling meer dan acht procent.

Formulieren
Aanmeldingen zijn iets anders dan inschrijvingen. Sommige studenten hebben zich wel aangemeld, maar bedenken zich op het laatste moment of vullen de formulieren niet op tijd in. Het is dus slechts een indicatie en geen hard getal.

Ter illustratie: van de 127 duizend aanmeldingen vorig jaar bleven er 94 duizend over. Nu zijn er bijna 136 duizend aanmeldingen en zullen er naar verwachting zo’n 98 duizend overblijven.

Pabo’s
Het was al duidelijk dat de pabo’s weer in de lift zitten. Die zagen de instroom vorig jaar flink dalen. Dat kwam niet alleen door het schrappen van de basisbeurs, maar ook door strengere toelatingseisen. De hbo-instellingen verwachten nu inderdaad een toename van acht à tien procent in de opleidingen tot leraar in het basisonderwijs.