Nieuws

Vooraanmeldingen HU: daling bij bachelors, stijging Ad’s en masters

Foto: Kees Rutten

De cijfers van de vooraanmeldingen voor bachelors van de HU zijn 5 procent lager dan vorig jaar. Wel is er een forse stijging bij de Ad-opleidingen en masters.

Vóór 1 mei moesten aankomende studenten zich inschrijven voor één of meerdere studies. Er zijn 12.878 vooraanmeldingen voor het nieuwe collegejaar dat in september 2024 begint. Dit is 2 procent minder dan vorig jaar. Voor specifiek de bachelors zijn er 10.647 aanmeldingen: 5 procent minder dan vorig jaar.

Een vooraanmelding is niet hetzelfde als een inschrijving: studenten kunnen zich voor meerdere studies inschrijven. In de gewogen cijfers hieronder wordt per student zijn losse aanmelding gedeeld door de totale hoeveelheid aanmeldingen die hij heeft opgegeven voor het geselecteerde collegejaar (zo is meegenomen met hoeveel zekerheid een student de opleiding zal volgen). Een student die zich heeft ingeschreven voor Verpleegkunde én ICT, telt dus bij die studies allebei als 0,5 aangemelde student. 

Totale vooraanmeldingen, dus Ad’s, bachelors, masters en post-initiële masters.

Masters

De grootste groei ten opzichte van vorig jaar is te zien in het aantal vooraanmeldingen voor de masters (inclusief post-initiële masters). Dat zijn er dit jaar 1.123, tegenover 862 vorig jaar. Een groei van ruim 30 procent dus. De master Next Level Engineering heeft zelfs 76 vooraanmeldingen, terwijl dat er vorig collegejaar maar 38 waren. De master Projectmanagement heeft 183 vooraanmeldingen, vorig jaar 79.

Gestegen

Kijk je naar de groei per instituut, dan staat het Instituut voor Gebaren, Taal en Dovenstudies bovenaan, met 14 procent meer vooraanmeldingen dan vorig jaar. Dit is echter het kleinste instituut (80 aanmeldingen), dus met enkele aanmeldingen meer, is er al snel sprake van een grote groei.
Bij het Instituut voor Associate Degrees zijn er 10 procent meer vooraanmeldingen (1.102 tegenover 1.001 vorig collegejaar). Deze stijging is in lijn met de trend van afgelopen jaren. 

Aantal ingeschreven studenten bij het Instituut voor Associate Degrees per jaar:

Daling

Bij het Instituut voor Social Work zijn 18 procent minder aanmeldingen. In de voltijd Social Work zijn 23 procent minder aanmeldingen, bij voltijd Vaktherapie 26 procent. In de trend van de afgelopen jaren is ook een kleine daling te zien in het aantal ingeschreven studenten binnen het instituut.

Het Seminarium voor Orthopedagogiek en Instituut Theo Thijssen zijn samengevoegd als het Instituut voor Onderwijs en Orthopedagogiek (IvOO), maar staan in het Data & Analytics portal nog los. Bij het Seminarium voor Orthopedagogiek staat een daling van 20 procent, dit gaat echter alleen over de deeltijdmaster Educational Needs en bestaat niet meer (nu 118 en vorig jaar 149 aanmeldingen).
Verder is zowel in het Instituut voor Bewegingsstudies als in het Instituut voor Media sprake van een daling van 12 procent.

Landelijke voorspellingen

Voor de rekenmeesters en het management van de HU is het elk jaar weer spannend of er meer of juist minder studenten zich inschrijven voor een opleiding. Want meer studenten betekent meer geld (hoe dat zit, lees je hier).

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OWC) maakt jaarlijks een schatting van het aantal inschrijvingen voor de komende jaren op hogescholen en universiteiten (ramingen). Uit de meest recente schatting voor het hbo blijkt dat vooral het aantal voltijd bachelorstudenten in Nederland daalt. Bij de Ad-opleidingen en hbo-masters wordt wel een toename verwacht. Dit is in lijn met de vooraanmeldingen van de HU.