Meer les, minder zelfstudie

Dat blijkt uit de Nationale Studentenenquête.

Eerstejaars hbo-studenten krijgen gemiddeld twee uur per week meer les dan vier jaar geleden. Maar ze besteden minder tijd aan zelfstudie. Dat blijkt uit de Nationale Studentenenquête.

In 2007 hadden de eerstejaars naar eigen zeggen achttien uur per week les. In 2011 zou dat zijn toegenomen tot 20,3 uur. Toch is de totale onderwijstijd afgenomen: de studenten zeggen dat zij buiten de colleges om slechts 13,4 uur zelf studeerden, terwijl ze daar in 2007 nog 16,5 uur mee bezig waren.

Ook ouderejaars hebben meer contacturen en nemen minder tijd voor zelfstudie. Gemiddeld hebben ze 14,3 uur les en studeren ze daarnaast nog 22,4 uur, tegenover 12,6 contacturen en 28,1 uur zelfstudie in 2007.

Naast een hele reeks vragen in de Nationale Studenten Enquête (NSE) over onder meer docenten, studieprogramma en huisvesting werd voor het eerst sinds vier jaar weer gevraagd naar het aantal contacturen dat de studenten hebben. Onder druk van de politiek is dit onderwerp op het laatste moment toegevoegd.

Universiteiten en hogescholen hadden die vraag laten verwijderen omdat de antwoorden volgens hen niet relevant en betrouwbaar genoeg waren: een uur hoorcollege is immers niet te vergelijken met een uur werkcollege, terwijl het allebei ‘contacturen’ zijn.

De HBO-raad benadrukt dat de vragen als ‘proef’ zijn meegenomen in de enquête. Over de meetmethode zal nog discussie volgen met studentenorganisaties en de instellingen. Het is nog niet duidelijk of de gegevens inderdaad per hogeschool openbaar gemaakt worden, laat staan per opleiding. De hogescholen zullen er afzonderlijk over rapporteren, aldus de raad, maar er staat niet hoe.

Volg ons op Instagram
Reageer!
Reageer!
Deel via...