Nieuws

Meer samenwerking met Utrecht en Amersfoort

De Hogeschool Utrecht heeft met organisaties uit Utrecht en Amersfoort afgesproken om op economisch- en kennisgebied samen te werken.

Het Utrechtse convenant ‘Utrecht, knooppunt van kennis en cultuur’ is 14 februari ondertekend door gemeente en provincie Utrecht, Universitair Medisch Centrum Utrecht en Universiteit Utrecht. Er staat onder meer in dat er een internationale school moet komen en dat de ontwikkeling van het Science Park op de Uithof en de Technocampus van de faculteit Natuur en Techniek gezamenlijk ter hand wordt genomen.  

In Amersfoort zetten 12 februari tien partijen uit de stad en regio een handtekening onder de gemeentelijke ‘Economische Agenda 2010’. Behalve de HU zijn dat bijvoorbeeld de plaatselijke Kamer van Koophandel, ondernemersverenigingen, scholen en maatschappelijke instellingen. De partijen gaan samen de economie van de stad en omgeving versterken. Thema’s zijn onder andere: dienstverlening en accountmanagement; kennis, onderwijs en innovatie en zorgeconomie.