Nieuws

Meer studie-uitval bij grote gezinnen

Veel broers en zussen? Dan
loop je als student in het hbo een grotere kans om je studie niet af te maken.
Dat constateert onderzoeker Joop van Onzenoort, die dinsdag aan de Universiteit
van Amsterdam
promoveert op uitval in het hbo.

Behalve kinderen uit grote gezinnen hebben ook studenten
met gescheiden ouders, en hbo’ers die van een mbo-opleiding komen een verhoogde
kans op studie-uitval. Van die laatste twee groepen is dat geen verrassing. Maar
dat telgen uit kinderrijke gezinnen vaker sjezen, verbaasde ook de onderzoeker,
die drie jaar lang 1800 hbo’ers volgde.

Als mogelijke verklaring noemt Van Onzenoort de hechte
familieband in grote gezinnen. ‘Van de studenten met veel broers en zussen woont
een groot deel thuis. Ze worden vaker ingeschakeld bij het gezinsleven. Dat kan
gaan om klusjes, maar ook om zaken die voor extra emotionele belasting zorgen.
Dat verklaart wellicht waarom vooral vrouwelijke studenten uit grote gezinnen
een grotere kans op studie-uitval hebben.’

Of het gegeven dat allochtone studenten vaker uit een
groot gezin komen een rol speelt, is niet bekend. Daarvoor was het aandeel
allochtone studenten in Van Onzenoorts onderzoek te klein.

Als maatregel om uitval in het hbo tegen te gaan, noemt
Van Onzenoort de invoering van een breder propedeusejaar. Dertig procent van de
uitvallers stopt al met zijn opleiding in het eerste jaar. ‘Door meer
opleidingen te combineren in de propedeuse, kunnen studenten makkelijker
switchen zonder dat ze vertraging oplopen.’