Nieuws

Meer taken voor super-verpleegkundigen

Straks mogen ze zelf geneesmiddelen voorschrijven en injecties geven: verpleegkundig specialisten en physician assistants. Hun bevoegdheden worden uitgebreid.

Sinds 2004 verzorgen hogescholen masteropleidingen voor verpleegkundigen die willen doorleren: zij worden physician assistant of verpleegkundig specialist. Die ‘super-verpleegkundigen’ weten genoeg om bepaalde routineklusjes van artsen over te nemen, meent minister Schippers van Volksgezondheid.

De ministerraad stemde in met haar voorstel om de bevoegdheden van zulke verpleegkundigen te verruimen. De Tweede Kamer moet er nog mee instemmen.

Physician assistants werken onder verantwoordelijkheid van een arts. Verpleegkundig specialisten hebben een masteropleiding advanced nurse practice gevolgd en mogen in bepaalde gevallen zelfstandig patiënten behandelen.