Nieuws

Meer voltijdstudenten bij de HU

De HU telt dit jaar ruim 550 meer voltijdstudenten dan vorig jaar. Dat is een toename van 6,9 procent.

Dat blijkt uit het aantal aanmeldingen van begin september van dit jaar. Het gaat hier niet om definitieve inschrijvingen, maar geeft alleen in grote lijnen de trend aan. Pas in oktober zijn de definitieve cijfers bekend.

De stijging van het aantal nieuwe studenten (grotendeels eerstejaars) komt voor meer dan de helft door de verwachte toeloop bij Verpleegkunde. Daarnaast doen vooral Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek en het Instituut Communicatie het goed.

Minder studenten trekken onder meer de instituten voor Media (Journalistiek en Multimedia Design), de lerarenopleidingen van Archimedes en Arbeid en Organisatie (opleiding Human Resource Management).

Wat betreft de animo voor deeltijd zit de HU in een daling. De teller staat op ruim 2.000, dat is meer dan 100 aanmeldingen minder dan vorig jaar.

Landelijke cijfers
De groei bij de HU loopt in de pas met de landelijke cijfers. Op basis van de voorlopige cijfers meldde het Hoger Onderwijs Persbureau dat de hogescholen in de lift zitten. Vorig jaar waren er eind augustus ruim 140 duizend aanmeldingen binnen, tegenover bijna 150 duizend nu.