Nieuws

Meer aanmeldingen voor universiteiten en hogescholen

Nederlandse hogescholen en universiteiten verwachten komend studiejaar meer nieuwe studenten. Ze hebben althans meer aanmeldingen dan vorig jaar, maakten ze zojuist bekend.

Het ligt voor de hand dat er volgend studiejaar meer eerstejaars studenten zullen zijn dan nu. Afgelopen september kwamen er namelijk minder, mede doordat de basisbeurs is afgeschaft. De instroom lijkt zich nu enigszins te herstellen.

De universiteiten tellen ruim 73 duizend aanmeldingen: elf procent meer dan vorig jaar om deze tijd. Dat is vooral aan 28 procent meer buitenlandse aanmeldingen te danken. Onder Nederlanders is de groei slechts zes procent.

Hogescholen
Dat laatste percentage
zien de hogescholen ook: zes procent groei van het aantal aanmeldingen. Maar die hbo-cijfers zijn minder precies. Er staat niet bij hoeveel buitenlandse aanmeldingen er zijn. Bovendien zitten er tussen de 143 duizend aanmeldingen veel hbo’ers die van opleiding wisselen en eigenlijk geen nieuwe studenten zijn.

Hoeveel eerstejaars daadwerkelijk aan de start zullen verschijnen, is afwachten. Studiekiezers kunnen zich alsnog afmelden, bijvoorbeeld als ze zakken voor hun examen of alsnog een tussenjaar nemen.

Sinds drie jaar moeten studiekiezers zich voor 1 mei aanmelden om mee te doen aan allerlei matchings- en studiekeuzeactiviteiten. Als ze te laat zijn, kunnen ze geweigerd worden.