Nieuws

Meer studenten naar het buitenland

Het afgelopen studiejaar hebben 470 HU-studenten een periode in het buitenland gestudeerd. Dat zijn er vijftig meer dan het jaar daarvoor.
 Dit blijkt uit gegevens van het International Office.

De meesten vertoeven één semester over de grens, terwijl zeven studenten een heel jaar weg waren. Met 252 buitenlandgangers is de faculteit Economie en Management koploper, gevolgd door Communicatie en Journalistiek met 136.

Bij de andere faculteiten blijft het aantal tussen de 8 en 27 studenten steken. De top 5 van populaire landen is: 1 Spanje (87), 2 China (59), 3 Finland (30), 4 Frankrijk (28) en 5 Zuid Korea (27).

Het aantal studenten dat voor en stage naar het buitenland gaat is niet precies vast te stellen omdat dit niet allemaal bij het International Office wordt geregistreerd. Alleen degenen die met een Erasmusbeurs binnen Europa een stage volgen zijn bekend. Zo’n 130 studenten liepen in een EU-land met een Erasmusbeurs stage; dat zijn er 11 meer dan het voorafgaande jaar.
 
De hogeschool verwelkomde vorig studiejaar 330 studenten uit het buitenland. Daarvan vertoefden er 69 een volledig jaar in het Utrechtse. De meesten kwamen uit Spanje, Zuid-Korea, Frankrijk, België en Finland.