Nieuws

Meeste Erasmusbeurzen naar Haagse kunststudenten

Met een Erasmusbeurs naar het buitenland? Veel studenten van de Haagse Hogeschool der Kunsten doen het, maar bij de HU zijn ze minder reislustig.

De Erasmusbeurzen zijn bedoeld voor studenten die één of twee semesters onderwijs in het buitenland volgen of er stage lopen. In absolute aantallen is de Hanzehogeschool Groningen de grootste afnemer in het hbo, blijkt uit cijfers van internationaliseringsorganisatie EP-Nuffic.

Maar dat betekent niet dat de Hanzestudenten het vaakst gebruik maken van een Erasmusbeurs. Dat zijn namelijk de studenten van de veel kleinere Hogeschool der Kunsten Den Haag. Daar kreeg – per lichting berekend – één op de drie studenten een Erasmusbeurs, tegen één op de tien Hanze-studenten.

'Wij stimuleren al onze studenten om met een beurs naar het buitenland te gaan', zegt hoofd international affairs Aparajita Dutta. 'De muziekstudenten kiezen meestal voor een studie bij een buitenlands conservatorium, bijvoorbeeld bij een docent waar ze graag les van hebben. En onze studenten beeldende kunst gebruiken hun Erasmusbeurs gewoonlijk voor een buitenlandse stage.'

Christelijke studenten
Aan de andere kant van de schaal zit de Christelijke Hogeschool Ede. Slechts een handjevol studenten kreeg in september een Erasmusbeurs toegekend, net zo weinig als bij de kleinere christelijke hogeschool Driestar Educatief. De conclusie dat christelijke studenten dus wel honkvaster zullen zijn, wordt gelogenstraft door ‘groene’ Hogeschool Viaa, voorheen de Gereformeerde Hogeschool. Die zit qua Erasmusbeurzen op het hbo-gemiddelde van één op achttien studenten.

Volgens Erasmus-coördinator Suzanne van der Velden van de Christelijke Hogeschool Ede zitten er alweer zes beursaanvragen in de pijplijn. Ede doet er veel aan om studenten te stimuleren. Ze heeft geen goede verklaring voor de geringe belangstelling.

Hogeschool Utrecht
Bij de HU maakt 1 op de 21,8 studenten gebruik van een Erasmusbeurs. Dat is iets onder het landelijk gemiddelde van het hbo: 1 op de 18,2

Bij de universiteiten maakt één op de elf studenten gebruik van een Erasmusbeurs. Van de Wageningen Universiteit gaat een kwart op uitwisseling met een beurs, maar bij de VU Amsterdam is dat slechts één op de twintig studenten.

Opvallend in de cijfers ten slotte is de grote hoeveelheid Erasmusbeurzen bij de Universiteit van Aruba. Met 102 beurzen gaan twee van de drie studenten op uitwisseling naar Europa.

© HOP, bewerkte cijfers van EP-Nuffic, toekenningen september 2015

Naam hogeschool

Erasmusbeurzen studenten totaal

    1 beurs per x studenten

Hs. der Kunsten Den Haag

€ 130.224

3,5

Hotelschool Den Haag

€ 183.026

4,5

NHTV Internationale Hs. Breda

€ 428.119

5,9

Stenden Hogeschool

€ 628.712

5,9

Hogeschool Zeeland

€ 200.236

7,5

Codarts, Hs. voor de Kunsten

€ 39.174

7,9

Artez Hogeschool

€ 60.533

8,7

Hanzehogeschool

€ 821.113

9,9

Zuyd Hogeschool

€ 388.066

12,0

Marnix Academie

€ 34.387

12,0

HAS Hogeschool

€ 80.086

12,2

Amsterdamse Hs. voor de Kunsten

€ 70.774

12,7

Van Hall Larenstein

€ 99.552

13,9

Hs. Katholieke PABO Zwolle

€ 14.202

14,2

Viaa (Gereformeerde Hs. Zwolle)

€ 35.425

17,9

Saxion Hogescholen

€ 448.386

18,0

NHL Hogeschool

€ 190.517

18,2

Gerrit Rietveld Academie

€ 11.438

18,4

Hs. voor de Kunsten Utrecht

€ 59.215

20,3

Haagse Hogeschool

€ 329.787

20,8

Hogeschool Utrecht

€ 510.460

21,8

Fontys Hogescholen

€ 590.451

21,8

Hogeschool van Amsterdam

€ 564.876

23,9

Avans Hogeschool

€ 318.009

26,9

Hogeschool Rotterdam

€ 373.179

27,7

Hogeschool Windesheim

€ 186.907

29,7

Hs. van Arnhem en Nijmegen

€ 291.020

30,4

Hogeschool Inholland

€ 237.384

33,2

Stichting Aeres Groep

€ 22.310

39,1

Hogeschool IPABO

€ 5.250

40,5

Hogeschool Leiden

€ 52.062

57,5

Driestar Educatief

€ 1.830

151,8

Christelijke Hogeschool Ede

€ 2.490

458,2

Hbo-gemiddeld

€ 224.521

18,2