Kort

Melding doet mbo-stagiair meer pijn dan discriminatie zelf

Mbo-studenten die melding doen van stagediscriminatie ervaren meer pijn over hoe met hun melding wordt omgegaan, dan door de discriminatie zelf. Dat meldt Nu.nl, dat zich baseert op onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut.

Het onderzoek laat zien dat mentoren en stagebegeleiders vaak de bal terugkaatsen. De student zou vaak te horen krijgen door de zure appel moeten heen te moeten bijten. Die boodschap is ontmoedigend en doet vermoeden dat de omvang van stagediscriminatie groter is dan het aantal meldingen.

De landelijke jongerenorganisatie voor mbo-studenten, JOB MBO, kan zich vinden in die conclusie.  ‘Studenten doen geen melding omdat ze de ervaring hebben dat hun contactpersoon de kant kiest van de stageplek.’

Het Verwey-Jonker Instituut onderzocht de wensen van mbo-studenten rond het melden van stagediscriminatie in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Daarvoor spraken ze 41 mbo-studenten. Veertien van hen zeiden stagediscriminatie te hebben meegemaakt.

Voor hbo en wo is hierover nog geen onderzoek gedaan.