Nieuws

‘Meteen meedenken, meepraten en meebeslissen’

Het lijkt in alles een gewone vergadering van de centrale medezeggenschapsraad (CMR) op woensdagmiddag 12 juni. Plaats van handeling is vergaderzaal CK 04 in de kelder van het bestuursgebouw van de HU aan de Oudenoord. Aan de vergadertafels zetelen de raadsleden; met voor zich een ordner met papieren, laptop of iPad.

Aan het hoofd voorzitter René Versteegh, geflankeerd door twee dames ambtelijk secretarissen. Het enige raam kijkt uit op een blinde muur. Het systeemplafond en tl-verlichting maken de kille vergadersfeer compleet. In een poging wat huiselijkheid te creëren staan op een tafel koffie, thee, koekjes en plakken cake klaar.

Maar bij nader inzien ontwaren we iets bijzonders. Achter de raadsleden, langs de muur, zetelen zo’n tien toeschouwers. Een ongekend groot aantal aangezien de openbare bijeenkomsten van het hoogste medezeggenschapsorgaan van de hogeschool praktisch nooit bezoek krijgt van buitenstaanders. De ‘muurbloempjes’ zijn afgekomen op de open middag van de CMR. Het zijn acht studenten, iemand van de ondersteunende dienst en een docente.     
 
Voordat de eigenlijke vergadering begint doen enkelen hun zegje. Studentraadslid Jeroen van Zanten vertelt dat hij toetrad tot de opleidingscommissie van journalistiek nadat hij merkte dat er van alles mis ging: printers werkten niet goed en roosters klopten niet. Daarna werd hij gevraagd zitting te nemen in de CMR. Voorzitter Versteegh memoreert dat de raad een groot aantal bevoegdheden heeft. Zo heeft de CMR op veel onderwerpen instemmingsbevoegdheid. Dat betekent dat het college van bestuur de belangrijkste plannen moet voorleggen aan de raad, die ze vervolgens kan goed- of afkeuren. Het gaat dan bijvoorbeeld over de begroting of huisvesting. 
 
‘In het bedrijfsleven duurt het een paar jaar voordat beginnende medewerkers mee mogen praten op directieniveau. Op de HU kan je als student meteen meedenken, meepraten en meebeslissen.’ Met die woorden besluit Vincent Bijl zijn praatje. De beleidsmedewerker van de stafdienst Onderwijs & Onderzoek kan het weten, want hij is tijdens zijn studententijd aan de hogeschool jaren bestuurlijk actief geweest. Zijn oproep aan studenten om actief deel te nemen aan de medezeggenschap oogst applaus van de aanwezige raadsleden. ‘Een goed verhaal’, concludeert CMR-voorzitter René Versteegh tevreden.
 
Geruisloos gaat de introductie over in de officiële vergadering. Gesproken wordt over de notitie ‘Uitgangspunten hoofdontwerp HU Plaza’, een ontmoetingsplek die moet verrijzen na verbouwing van de panden aan de Padualaan 99 en 101 (zie artikel). Een slechte notitie, stelt de een. Andere fracties zijn het hier mee eens. Zij vinden dat het document te weinig informatie bevat. Dat zal in een brief aan het college worden gemeld, zo besluit de raad. 
 
Dan volgt het volgende punt. De bespreking van het jaarverslag en de jaarrekening. Die worden in de vergadering op 3 juli besproken met het college van bestuur en de raad van toezicht. Een belangrijke samenkomst die goed moet worden voorbereid. Maar daar is nog slechts drie kwartier tijd voor, constateert voorzitter Versteegh, die er aan toevoegt dat de vergadering wellicht uitloopt. ‘Dat is jammer want dat gaat van de borreltijd af’, grapt studentraadslid Florijn Perdok.
 
Toch lukt het de voorzitter om de vergadering redelijk op tijd af te sluiten, waarna de toehoorders aan het woord komen. Complimenten zijn er over de strakke leiding van de bijeenkomt. De gesprekken zijn to the point, constateert een bezoestker. Zij maakt regelmatig vergaderingen mee die heel wat wijdlopiger zijn. Marijn van der Werf, student digitale media en communicatie en lid van de opleidingscommissie, blikt tevreden terug. Hij overweegt om zich ooit kandidaat te stellen voor de CMR. ‘Ik heb hier eerder een vergadering meegemaakt en toen kon ik er weinig van volgen’, zegt hij. ‘Nu werd er veel toelichting gegeven en vond ik het interessant.’

Tijdens de borrel na afloop worden sommige medezeggenschappers voor een promotiefilmpje van de CMR geïnterviewd. Wordt vervolgd.