Nieuws

Minder klachten bij de Ombudsman; twee meldingen van conflicten tussen directeur en instituutsraad

Foto: Kees Rutten

De Ombudsman kreeg in 2020 van medewerkers 57 klachten. Dat zijn er 17 minder dan het jaar ervoor. Hij is 14 keer benaderd door studenten. Verder kwamen twee meldingen binnen van een ‘verstoorde samenwerkingsrelatie’ tussen instituutsdirecties en instituutsraden.

Dat staat in het jaarverslag 2020 van de Ombudsman René Versteegh. Zowel ondersteunend personeel als docenten kunnen bij de Ombudsman terecht met klachten over rechtspositionele zaken en dergelijke. Hij is onafhankelijk en meldingen worden vertrouwelijk behandeld. In 2019 was er al een daling met 5 klachten ten opzichte van het jaar ervoor.

Bijna 40 procent van de officieel ingediende klachten (22 meldingen) handelden over de aanstelling van medewerkers. Dan gaat het bijvoorbeeld over de berekening van de taaklast (hoeveel uur medewerkers krijgen voor bepaalde werkzaamheden) of het niet nakomen van afspraken. Er kwamen 16 klachten binnen over samenwerking (zoals onderlinge communicatie en wederzijds vertrouwen) en tien over re-integratie na ziekte en mobiliteit (herplaatsing in een andere functie). Zes meldingen gaan over financiën en drie over functioneren en beoordelen.

Thuiswerken

Daarnaast kwamen klachten binnen die niet officieel zijn behandeld en geregistreerd. Twee daarvan handelen over een ‘verstoorde samenwerkingsrelatie van instituutsdirecties en instituutsraden’. Het jaarverslag vermeldt niet bij welke instituten deze conflictsituaties zich afspelen. Het is volgens de (onvolledig) gepubliceerde jaarverslagen op de interne Sharepointsite van de Ombudsman de eerste keer dat dergelijke klachten de afgelopen tien jaar bij de Ombudsman zijn ingediend.

De daling met 17 klachten in 2020 ten opzichte van 2019 is ‘aanzienlijk’, stelt Versteegh. ‘Het is denkbaar dat het thuiswerken als gevolg van COVID-19 en het wegvallen van functionerings- en beoordelingsgesprekken hierbij een rol hebben gespeeld.’ Daarnaast bleek uit gesprekken met leidinggevenden en medewerkers dat een dialoog vaker leidt tot een oplossing. ‘Goed functionerende teamcoaching- en leiderschapsstudiedagen van afgelopen jaar worden als positief ervaren en lijken hier zeker debet aan’, schrijft hij.

Examencommissie

Zo’n 14 studenten klopten bij de Ombudsman aan met kritiek op besluiten van de examencommissie, kwaliteit of beschikbaarheid van docenten en problemen bij toetsen die ze thuis moesten maken met behulp van proctoring. ‘Veel van deze klachten werden in verband gebracht met de gevolgen van de COVID-19 situatie, zoals thuis werken en studeren, kwaliteit digitale middelen, bereikbaarheid docenten. In de loop van het jaar zag ik een verbetering aangaande’, schrijft hij in het jaarverslag. De studenten zijn doorverwezen naar de studieloopbaanbegeleider, decaan en afdeling studentzaken.

Ook interessant: Allemaal aan de persoonlijke ontwikkeling, dat is de missie van deze docent