Nieuws

Vertrouwenspersonen: relatief veel klachten over agressie en geweld

Foto: Kees Rutten

Studenten en medewerkers dienden in collegejaar 2020/2021 bij elkaar 127 klachten in bij de vertrouwenspersonen van de HU. De meeste meldingen gaan over agressie en geweld. Ook pesten komt veel voor en discriminatie neemt toe.

Dat staat in het jaarverslag van de vertrouwenspersonen dat recent is verschenen en binnenkort wordt gepubliceerd (inloggen nodig). Voor bijna elk gebouw van de hogeschool is een vertrouwenspersoon aangesteld. Daarnaast is er een voor de HU Diensten. Zowel medewerkers als studenten kunnen er terecht als ze te maken hebben met ongewenst gedrag, zoals pesten, intimidatie, discriminatie en agressie. De klager blijft anoniem.

Zo’n 71 medewerkers deponeerden vorig studiejaar een klacht bij een van de vertrouwenspersonen. Studenten klopten 56 keer aan. Agressie en geweld komen het meest voor: 45 keer bij medewerkers en 20 keer bij studenten. Onder medewerkers werd pesten 12 keer genoemd. Bij studenten werden pesten, discriminatie en seksuele intimidatie elk 10 keer genoteerd.

Bij de klachten die medewerkers indienden heeft meer dan de helft te maken met de houding van de leidinggevende (44 keer). Bij de studenten ging het veelal om het gedrag van de docent (27 keer) en tussen studenten onderling (17 keer). Medewerkers noemden voorbeelden van respectloze, negatieve en dreigende taal, meldt het jaarverslag. Bij studenten kwamen denigrerend taalgebruik van docenten voor, en stalking door een medestudent.

Langdurige ziekmelding

Pesten komt in het verslag relatief veel voor, bij zowel studenten als medewerkers. Het heeft een grote impact, zoals het stoppen met het werk of studie, en langdurige ziekmelding. ‘Het gaat bij pesten om structureel gedrag in de zin van negatieve bejegening, buitensluiting, stigmatisering en dergelijke.’ Door thuiswerken en online studeren vanwege corona is dit fenomeen niet verdwenen. ‘Online kan een pestkop de student of medewerker “tot op de bank” blijven achtervolgen’, concluderen de vertrouwenspersonen.

Het jaarverslag meldt een toename in de categorie discriminatie. Bij studenten is er een stijging van 2 naar 14 meldingen en bij medewerkers van 0 naar 3. Dat is gezien de maatschappelijke ontwikkelingen ‘niet verwonderlijk’, stellen de vertrouwenspersonen. Er zijn klachten binnengekomen over discriminatie op etnische achtergrond en nationaliteit. Ook meldingen van leeftijdsdiscriminatie (ongelijke inschaling op basis van sekse) komen voor. Twee medewerkers die zich bewust niet lieten vaccineren voelen zich ‘buitengesloten en gestigmatiseerd’.

Bovenop de meldingen van klachten voerden de vertrouwenspersonen vorig studiejaar 45 gesprekken (consultaties) om escalatie te voorkomen. ‘We zien consultaties als onderdeel van het preventief werken van de vertrouwenspersoon’, schrijven zij. ‘Even sparren voorkomt officiële klachten, terwijl studenten en medewerkers kunnen worden doorverwezen naar andere loketten (bijvoorbeeld decanen).’

Gestabiliseerd

Met ingang van 2020/2021 hanteren de vertrouwenspersonen andere categorieën dan de jaren ervoor. Meldingen worden geregistreerd in de hoofdthema’s ‘ongewenst gedrag’ en ‘schending van integriteit’, met daaronder diverse subonderwerpen. Onder ongewenst gerdrag vallen agressie en geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en pesten. Bij de meldingen over integriteit gaat het bijvoorbeeld om belangenverstrengeling, auteursrechten en omgang met persoonsgegevens.

Door de wijziging in de onderverdeling is het moeilijk op detailniveau vergelijkingen te maken met voorgaande jaren. Wel is duidelijk dat het totaal aantal meldingen (klachten en consultaties) vanaf 2017/2018 een dalende lijn laat zien. Maar in 2020/2021 is die curve gestopt en is ten opzichte van het jaar ervoor gestabiliseerd met in totaal 172 meldingen.

Bron: jaarverslag vertrouwenspersonen 2020/2021


Ook interessant: Ad-opleidingen barsten uit hun voegen: met hbo-denkniveau en kennis kan je aan de slag