Nieuws

Vertrouwenspersonen kregen 174 meldingen in een jaar

Foto: iStock

Het aantal meldingen bij vertrouwenspersonen aan de HU steeg in studiejaar 2021-2022 met 37 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Opvallend is de stijging van het aantal klachten over agressie, geweld en seksuele intimidatie van zowel medewerkers als studenten.

Dat staat in het jaarverslag van de vertrouwenspersonen. Het team bestaat uit acht personen die grosso modo elk een gebouw (en de HU Diensten) onder hun hoede nemen. Zowel studenten als medewerkers kunnen bij ze aankloppen.

In totaal trokken vorig studiejaar 90 medewerkers aan de bel, het jaar ervoor waren dat er 71. Het aantal studenten dat een klacht indiende was 84 tegenover 56 het jaar eerder. In totaal legden dus 174 mensen een klacht neer bij de vertrouwenspersonen.

Overschrijdend gedrag

De groei van het aantal klachten is niet met zekerheid te verklaren. Mogelijk is het veroorzaakt doordat studenten en medewerkers na de coronaperiode meer in de gebouwen aanwezig waren, staat in het jaarverslag. Daarnaast is in de media meer aandacht geweest voor overschrijdend gedrag in de culturele sector (The Voice) en de sport (Ajax). Door deze en andere incidenten werden de discussies en het bewustzijn erover ‘gevoed’.

De categorie ‘agressie en geweld’ nam in 2021-2022 een groot aandeel in: 58 meldingen van medewerkers (was 45) en 46 van studenten (was 20). Ook groeide het aantal klachten over seksuele intimidatie: 13 meldingen van medewerkers (was 2) en 25 van studenten (was 10).

Opvallend is het relatief hoge aantal meldingen op het gebied van agressie en geweld door medewerkers op de locaties Heidelberglaan 7 (17 keer), Padualaan 97 (16 keer) en seksuele intimidatie aan de Padualaan 101 (8 keer).
De meeste klachten over seksuele intimidatie bij studenten werden ingediend vanuit de Heidelberglaan 15 (8 keer), terwijl agressie en geweld bij hen het meest voorkwam aan de Heidelberglaan 15 (13 keer) en Heidelberglaan 7 (13 keer).

Studenten onderling

Ook is onderscheid gemaakt tussen de soorten relaties waarover de klachten plaatsvinden. Daarbij overheersen de meldingen tussen medewerkers en leidinggevenden (50 van de 90 meldingen). Bij studenten gaan de meeste klachten over docenten (37 meldingen van de 84). 30 klachten gaan over studenten onderling.

Hoewel het aantal meldingen omhoog is gegaan, zijn er ook categorieën die minder klachten hebben opgeleverd. Over discriminatie trokken medewerkers en studenten 14 keer aan de bel tegenover 17 het jaar daarvoor. Ook klachten over pesten komen minder voor: 11 meldingen in plaats van 22. Het aantal gemelde schendingen van integriteit zakte van 11 naar 5.

Naast de officiële meldingen gaven de vertrouwenspersonen ook nog eens 75 adviezen, waarbij ze eventueel doorverwezen naar andere instanties of personen.

Het jaarverslag wordt verstuurd naar onder meer studentendecanen, studentenpsychologen, college van bestuur en directeuren van instituten, diensten en kenniscentra. Het document komt ook op de pagina van vertrouwenspersonen op het interne Sharepoint te staan.